TMA4105 Matematikk 2
Våren 2005
[Hovedside] [Faginfo] [Forelesningsplan]
[Mattelab] [Øvinger] [Maple]

TMA4105 Matematikk 2 våren 2005

Konteeksamen og løsningsforslag

Konte-eksamen: Studentene som har spørsmål kan komme på mitt kontor (SB II, 906)

 • onsdag 3/08 mellom kl 9 og 12,
 • fredag 5/08 mellom kl 9 og 12 og mellom kl 13 og 15.

- Xavier Raynaud.

Fellesinformasjon

Hjemmesider for de ulike parallellene

Eksamen og løsningsforslag

Gamle eksamensoppgaver

Eksamen

 • Skriftlig, 4 timers varighet. Dato og tid: 25.05.05 kl 09.00. Teller 80%. (Midtsemesterprøven teller 20%.)
 • Tillatte hjelpemidler (kode C): Rottmanns formelsamling og enkel kalkulator (HP30S).
 • Følgende formelark er vedlagt eksamenssettet: pdf.
 • Pensumliste for alle linjer bortsett fra FYSMAT
 • Pensumliste for FYSMAT

TMA4105 som frivillig fag

 • Tar du Matematikk 2 som frivillig fag, må du gjennomføre det obligatoriske øvingsopplegget (med mindre du har fått det godkjent tidligere).
 • Du kan velge fritt hvilken parallell du vil følge når det gjelder auditorieøvinger og hjemmeøvinger. Det spiller ingen rolle hvilken du velger, for alle har de samme øvingene. Ta kontakt med øvingslæreren for den parallellen du ønsker å følge, og si fra hvilken gruppe du ønsker å være på (hjemmeøvinger). Det er mulig å følge hjemmeøvingene for en parallell og auditorieøvingene for en annen.

Godkjent øvingsopplegg i SIF5005/TMA4105 fra tidligere

 • Har du godkjent øvingsopplegget i faget SIF5005 Matematikk 2/TMA4105 Matematikk 2 fra tidligere, trenger du ikke å gjennomføre øvingsopplegget i TMA4105 Matematikk 2 for å få adgang til eksamen.
 • Men legg merke til at du må ta midtsemesterprøven siden den er en del av eksamen og ikke av øvingsopplegget.
 • Andre lenker