==== Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk Institutt for matematiske fag
TMA 4110 Matematikk 3
for studieprogrammene
Marin teknikk, Produktutvikling og produksjon, Industriell design, Ind. økonomi og teknologiledelse.
Høsten 2004

Beskjeder:

Velkommen til hjemmesiden for TMA4110 Matematikk 3!

17. november:
Øving 13:
Øving 13 er frivillig, og de som bare har 7 godkjente av de 12 første kan levere øvingen til overstud.ass eller faglærer i løpet av matematikklabbene i neste uke. Det er ingen veiledning. Løsningforslag legges ut på torsdag 25. november.

Matematikklaboratoriet:
Dette går som vanlig tirsdag og onsdag fra kl. 16:15-18 på rom 1329 i Sentralbygg II.

Regning av eksamensoppgaver:
Siste vårs eksamen på torsdag 25. november og det fortsetter med eksamen desember 2003 på fredag 26. november etter følgende plan:
Eirik Spets: I aud. F1 8:15-10
Dag Madsen: I aud. S8 12:15-14
Harald Krogstad: I aud. S2 13:15-15

Spørretime for alle grupper:
Mandag 29. november kl. 09:15-11:00 i aud. S2.

11. oktober:
Løsning til midtsemesterprøven vil legges ut i morgen. Sjekking av besvarelser vil utføres på onsdag, og resultatet vil deretter bli lagt ut på websiden.
Konteprøve (kun for de med gyldig grunn) arrangeres i S2 tirsdag 19. oktober kl. 19 - 21. Det er ikke mulig å ta konteprøve hvis besvarelse er levert i dag.

7. oktober:
Har du rett på ekstra tid ved MSP?
Dokumenter dette ved registreringen. Du har da to opsjoner:
1) Still opp og fortsett arbeidet inntil 15min ekstra, eller så lenge det er praktisk mulig (kan bli mindre enn 15. minutter!)
2) Gi oss beskjed (ev. pr. e-post), og ta prøven på konten som arrangeres tirsdag 19. (se Websiden).

5. oktober: Se viktig informasjon om midtsemesterprøven nedenfor.


29. september: Øving 7 blir gitt ut denne uka med veiledning 11. - 15. oktober og innlevering på fredag 15. oktober. Dette er ei omfattende øving der det for oppgave A23 kan være greit å ta en titt på avsnitt 1.7 i EP. I det hele tatt er 1.1 - 1.5 i EP svært sentralt materiale som er grunnlag for det vi skal fortsette med etter aktivitetsuka.

27. september: Foreløpig pensumliste er lagt ut.

2. september: Se info om matematikklab og midtsemesterprøve nedenfor!Faglærer: Dag Oskar Madsen, epost: dag.oskar.madsen@math.ntnu.no.
Treffetid: Matematikklab.

Overstudasser: Einar Bernt Glomnes, epost: glomnes@stud.ntnu.no
Treffetid: Matematikklab.

Anders Pederstad, epost: anderped@stud.ntnu.no
Treffetid: Matematikklab.

Forelesninger: Mandag    8.15 - 10.00  F1.
Torsdag     15.15 - 17.00   R1.
Foreløpig framdriftsplan
Øvinger: Oversikt over øvinger og løsningsforslag
Gruppeinndeling
Skjekk din status
Generell informasjon
Aktivitetsuke: 4. - 8. oktober.
Midtsemesterprøve: Flervalgprøve. Separate prøver for de ulike parallellene. Avholdes i de ordinære forelesningstidene mandag 11. oktober. Netto tid for selve prøven er 90 minutter.
Studentene skal fordeles på flere rom. Nærmere informasjon om dette finnes nå på hjemmesiden for midtsemesterprøven.
Prøv og vær tidlig ute (oppmøte 08:00 for denne klassen). Både registrering og innlevering tar erfaringsmessig lang tid. Vi har bare to timer til rådighet og må få prøven avviklet i løpet av denne tiden.

Prøven teller 20% av den endelige karakteren (ikke avlagt midtsemesterprøve gir 0 poeng i sluttvurderingen).
Det blir arrangert en felles "kont" på kveldstid tirsdag 19. oktober kl. 1915-2100. Vanlige eksamensregler gjelder for adgang til "konten", men det er ikke adgang til å ta både ordinær prøve og "kont".
Siste vårs prøve, MidtSemVåren2004 , vil bli gjennomgått i midtsemesteruka: Onsdag 08:15-10:00 i aud. S2 og torsdag 15:17-17:00 i aud. R1 (NB: Bygg og miljøteknikk går også på en av disse!)

Pensum for midtsemesterprøven finnes her: Pensumliste

Se også egen hjemmeside for midtsemesterprøven. Her vil det komme oppdatert innformasjon om romfordeling og etterhvert løsninger og resultater.

Matematikklab: Etter mønster fra Matematikk 1 og 2 har vi satt opp en felles åpen matematikklab på rom 1329 (inngang gjennom rom 1336) i Sentralbygg II på tirsdag og onsdag kl. 16:15-18. Overstudasser og forelesere vil være til stede.
Referansegruppe: Harald Rødseth (MTPROD), Kjetil S. Barli (MTIØT) og Christian Jensen (MTMART). Vi trenger en person fra MTDESIG.
Lærebøker:
 • Erwin Kreyszig: Advanced Engineering Mathematics, 8. utgave, 1999. ISBN 0-471-33328-X
 • C. H. Edwards Jr. & David E. Penney: Elementary Linear Algebra. ISBN 0-13-258245-7. (Alle utgaver er likeverdige)
 • Pensum: Endelig pensumliste høsten 2004.
  Eksamen: 30. november 2004, 4 timer, skriftlig.
  Hjelpemidler:   Rottmann: Matematisk formelsamling, Kalkulator HP 30S.
  Ark fra forelesning:
  EP 1.5
  EP 2.1-2.2
  EP 2.3
  EP 2.4
  EP 4.1-4.2
  EP 4.3-4.4
  Nytt: grscm, ortbas, egen1, egen2, ortdia1, ortdia2, ortdia3, kjeg1, kjeg2, kjeg3, kjeg4 (rettet opp feil vinkel)
  Diverse:
 • Eksamenshefte (pdf, ps)
 • Gamle eksamensoppgaver og utvalgte løsningsforslag.
 • Notat om projeksjonssatsen (ikke pensum).
 • Interessante og relevante sider på nett.
 • Praktisk info:
 • Institutt for matematiske fag
 • Studieinformasjon generelt
 • Ordliste engelsk-norsk og norsk-engelsk over mye brukte matematiske uttrykk.
 • ----------------
  Redaktør: Instituttleder    Kontaktadresse: Harald E. Krogstad