==== Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk Institutt for matematiske fag
TMA4120 Matematikk 4K – høsten 2006.

Linje MTEL og MTTK.
Ukens øving: Øving 12 html / pdf (innlevering torsdag kl. 10.15)


Bare for de som har en øving for lite etter øving 12:
Øving 13 html (innlevering tirsdag 21.11 kl. 14:00)

Beskjeder: 13.08.07:

13.12.06:

04.12.06: Treffetid før eksamen:
Lisa Lorentzen: torsdag 07.12.2006 kl 15:00-16:00 på kontoret hennes i 13. etasje

Lisa Lorentzen: mandag 11.12.2006 kl 10:15-12:00 i auditorium S2

Lisa Lorentzen: tirsdag 12.12.2006 kl 10:15-12:00 i auditorium S2

04.12.06: Listen med transparenter vist på forelesning er komplettert.

19.11.06: Tema for forelesningene i uke 47:
Første dobbeltime: Kompleks funksjonsteori. Vi regner oppgavene B12, B13, B22, B37, B38 (så langt vi rekker) og snakker litt rundt dem.

Andre dobbeltime: Fourierrekker, transformer, partielle differensialligninger. Vi regner oppgavene A22, A36, A61 og snakker litt rundt dem.

13.10.06: Transparenter vist på forelesning.

13.10.06: En ikke-tellende midtsemesterprøve med løsningsforslag. OBS! Prøv deg på ordentlig før du kontrollerer mot løsningsforslaget!

15.09.06: Referat fra første møtet i referansegruppen.

28.08.06: Øvingsveiledningen starter denne uken. (Tirsdag eller onsdag.)

28.08.06: Forelesningene fredager blir fortsatt holdt i KJL1.

17.08.06: Velkommen til Matematikk 4K! Første forelesning: Mandag 21.8 08.15 i S2.


Faglærer: Lisa Lorentzen, rom 1338, Sentralbygg 2. Tlf. 73 59 35 48.
Email: lisa [at] math.ntnu.no.
Treffetid: Mandag 14.00 - 15.00
Overstudass: Jon Gustav Vabø
Email: jongusta [at] stud.ntnu.no

Forelesninger: Mandag    08.15 -10.00   S2.
Fredag   10.15 -12.00   KJL1.
Framdriftsplan
Øvinger:
 • Generelle opplysninger og frister.
 • Oppgaver og løsningsforslag.
 • Referansegruppe: Mer info her.
  Læremateriell:
 • Erwin Kreyszig: Advanced Engineering Mathematics, 8. utgave, 1999.
 • Eksamensoppgaver del A (ps, pdf): Laplace, Fourier, PDL.
 • Eksamensoppgaver del B (ps, pdf): Kompleks analyse.
 • Pensum: Foreløpig pensumliste.
  Midtsemesterprøve: Ingen midtsemesterprøve i høst!
  Eksamen: 13.12.2006, kl 9-13 (4 timer), skriftlig, teller 100% av karakteren.

  Hjelpemidler:   Kalkulator HP 30S, Rottmann Mat. formelsamling.
  Det deles også ut en Laplacetabell sammen med eksamensoppgavene.

  OBS: To ulike definisjoner av Fouriertransformen i Rottmann. Benytt s. 176!

  Diverse:
 • Andre gamle eksamensoppgaver og utvalgte løsningsforslag.
 • Notat om konvergens av Fourierrekker. (Forelest 12.09.2005).
 • ----------------
  Redaktør: Instituttleder    Kontaktadresse: Lisa Lorentzen