====Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetFakultet for informasjonsteknologi, matematikk
og elektroteknikkInstitutt for matematiske fag
TMA4135 - Matematikk 4D for MTDT, MTIØT og MTKOM
høsten 2007.


Beskjeder: 16.08. Kontinuasjonseksamen. Oppgavesettet og løsningsforslaget. Merk at sensurdatoen er 1. september 2008.

19.12 Det var feil i oppgave 5 i løsningsforslaget. Feilen er rettet opp. Løsningsforslag.

18.12 Eksamen. Oppgavesettet og løsningsforslaget. Merk at sensurdatoen er 17. januar 2008.

12.12 Lenke til gamle eksamener.

30.11 For de som ønsker det blir det anledning til å få veiledning før eksamen i rom KJL 3, den 17. desember, fra kl. 9:15 til kl. 13:00. Blir det mange som kommer og det blir behov for det, kan vi godt holde på lenger.

21.11 Løsningsforslag til øving 12 og øving 13 er lagt ut på øvingssiden.

15.11 Siste oppgave på øving 12 manglet en opplysning. Korrigert oppgave finner dere på øvingssiden.

14.11 Løsningsforslag til øving 11 er lagt ut på øvingssiden. En øving 13 er også lagt ut, men dette er kun for egen øving, det vil si: det er ingen innlevering eller veiledning av denne øvingen

12.11 Lenke til notat om Newtons metode for system i pensumliste, evnt klikk her.

30.10 Forelesningsnotater om numerisk lineær algebra brukt i Matematikk 4N kan finnes her.

30.10 English lecture notes on numerical linear algebra used in Mathematics 4N can be found here.

30.10 English lecture notes on numerical integration used in Mathematics 4N can be found here.

30.10 Forelesningsnotater om numerisk integrasjon brukt i Matematikk 4N kan finnes her.

   Gamle meldinger.Faglærer: (matematikkdelen) Finn Knudsen, rom 1252, Sentralbygg II, tlf. 73593523.
epost: finn.knudsen(a)math.ntnu.no
Treffetid:
Faglærer: (numerikkdelen) Niklas Säfstrøm, rom 1342, Sentralbygg II, tlf. 73593527.
epost: Niklas.Savstrom(a)math.ntnu.no
Treffetid:
Overstudass: Torgeir Wiik,
epost: torgeiwi(a)stud.ntnu.no
Referansegruppe: Magnus Wanberg,            epost:  wanberg(a)stud.ntnu.no   MTIØT
Hans Fredrik Unelsrød,     epost:  unelsrod(a)stud.ntnu.no     MTDT
Forelesninger: Mandag     15:15 - 17:00   S2.                      
Tirsdag      12:15 - 14:00   S2.
Forelesningsplan
Eksamen: Tirsdag 18.12.2007, kl. 9:00. skriftlig, 4 timer. Hjelpemidler til eksamen:
Enkel kalkulator(HP30S), og Karl Rottmann, Matematisk Formelsamling. Tabell over laplecetransformerte samt formelark i numerikk er vedlegg til oppgavene. Ingen andre skriftlige hjelpemidler er tillatt.
Eksamensoppgaver: Oppgavehefte
Eksamener med løsning
Øving i grupper: Onsdag      10:15 - 12:00  for MTIØT_DK3.             
Torsdag     10:15 - 12:00  for MTIØT_DK2.             
Torsdag     12:15 - 14:00  for MTDT og MTKOM.
Øvingsinformasjon
Lærebok: Erwin Kreyszig, Advanced Engineering Mathematics, 9. utgave.
Pensumliste:(ifølge 9. utgave) kap. 6.1-6.7 (Laplacetransformasjonen.)
kap. 9.6-9.7 og appendix A3.2. (Partiellderiverte.)
kap. 11.1-11.4, 11.6-11.7, 11.9 (Fourier-rekker, Fourier-integral og Fourier-transformasjonen.)
kap. 12.1-12.6 (Partielle differensialligninger.)
kap. 19.1-19.3, 19.5 (Generelle numeriske metoder.)
kap. 20.1-20.3 (Numerisk lineær algebra.)
kap. 21.1, 21.3-21.4, 21.6 (Numeriske metoder for ordinære og partielle differensialligninger.)
Notat om Newtons metode for systemer.
Alle øvinger er pensum.
Pensumliste:(ifølge 8. utgave) kap. 5.1-5.7 (Laplacetransformasjonen.)
kap. 8.8-8.9 og appendix A3.2. (Partiellderiverte.)
kap. 10.1-10.5, 10.7-10.8, 10.10 (Fourier-rekker, Fourier-integral og Fourier-transformasjonen.)
kap. 11.1-11.6 (Partielle differensialligninger.)
kap. 17.1-17.3, 17.5 (Generelle numeriske metoder.)
kap. 18.1-18.3 (Numerisk lineær algebra.)
kap. 19.1, 19.3-19.4, 19.6 (Numeriske metoder for ordinære og partielle differensialligninger.)
Notat om Newtons metode for systemer.
Alle øvinger er pensum.
Diverse notater:
 • Newtons metode for systemer
 • Noen integrasjonstips
 • Gauss-Seidel og Jacobi iterasjoner i matlab
 • Formelliste som følger med eksamensoppgavene
 • Nyttig om HP30S
 • Lineære ordinære differensialligninger, generell teori
 • Praktisk løsning av enkle differensialligninger
 • Haralds notat om Fouriertransformasjonen med noen anvendelser
 • Eksempel på løsning ved bruk av RK4
 • ----------------
  Redaktør: Instituttleder    Kontaktadresse: Finn Knudsen    Last modified: Wed Aug 9 16:53:43 MEST 2006