Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for matematiske fag

VELKOMMEN TIL


MA0001 Brukerkurs i matematikk A høst 2007


Faglærer

Lisa Lorentzen
Rom 1338 i Sentralbygg 2
Telefon: 73 59 35 48
Epost:Lisa.Lorentzen@math.ntnu.no

Beskjeder

Eksamenssettet 27.05.2008
Løsningsforslag til eksamenssettet 27.05.2008

Eksamenssettet 17.12.2007
Løsningsforslag til eksamenssettet 17.12.2007
Husk at oppgaver ofte kan løses på ulike måter. Noen ganger kan de også tolkes på ulike måter. Så det kan være riktig selv om det avviker fra løsningsforslaget.

Godkjenning av obligatoriske øvinger:
Listen over dem som har fått sine øvinger godkjent er nå overlevert administrasjonen. De som er oppmeldt til eksamen, men ikke står på denne listen, vil få et brev i posten (til den adressen dere har oppgitt til NTNU, enten den er i Trondheim eller på hjemstedet). Der står det at dere må kontakte meg hvis dere mener det har skjedd en feil.
Dersom dere møter til eksamen uten at dere står på listen, så får dere gå opp til eksamen likevel. Men dere må signere på et skjema at dere godtar at eksamen blir annulert dersom dere ikke har fått godkjent de to obligatoriske øvingene.

Løsningsforslag til frivillig øving 10 er lagt ut.

Sensur av midtsemesterprøven. Dere kan regne med følgende overgang fra poeng til karakter:
A=10 poeng, B=9 poeng, C=7-8 poeng, D=6 poeng, E=5 poeng, F=1-4 poeng.

Midtsemesterprøven 2007 med fasit.

Her finner du et treningsprogram for øving av enkle regneoperasjoner. Regn oppgavene uten bruk av kalkulator.

Her finner du et treningsprogram for beregning av deriverte. Regn oppgavene uten bruk av kalkulator.


Forelesninger

 • Onsdager 08:15-10:00 Rom S5 i Sentralbygget
 • Fredager 10:15-12:00 Rom H3 i Hovedbygget
 • Første gang er onsdag 22/8, siste gang er onsdag 21/11.


  Vurderingsgrunnlag

  Det er mappevurdering i faget.
  Eksamenskarakteren er basert på en midtsemesterprøve (flervalgsprøve) som teller 20% og en slutteksamen som teller 80%. Dersom resultatet fra midtsemesterprøven virker negativt inn på sluttkarakteren, glemmer vi den, og lar slutteksamen telle 100%.
  Dette er en eksamen der alle trykte og håndskrevne hjelpemidler er tillatt. Det vil si, hva dere vil av bøker og øvinger etc, men ikke mobiltelefon etc. Dere kan også ha med én kalkulator. Dere kan selv velge hvilken.
  OBS! Det betyr ikke at dere ikke trenger forberede dere til eksamen. Ved eksamensbordet er det for sent å lære seg den matematiske tankegangen.
  OBS! For å få adgang til slutteksamen må man ha fått godkjent to obligatoriske øvinger innen gitte frister.

  Slutteksamen er en 4 timers skriftlig eksamen som avholdes mandag 17 desember 2007.


  Lenker til:

 • Referansegruppe
 • Øvinger
 • Tempoplan
 • Tidligere eksamenssett
 • Tidligere midtsemesterprøver
 • Emnebeskrivelse fra studiehåndboken
 • Pensum • Redaktør: Instituttleder