Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for matematiske fag

Øvinger:

Det er to obligatoriske øvinger i faget. Disse må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Det er 10 frivillige øvinger i faget. Disse kan leveres til retting, noe vi sterkt anbefaler. Merk besvarelsene med MA0001, øvingsnummer, navn og gruppenummer!

Innleveringssted: I merket hylle i Nordre Lavblokk, 3. etasje (eller i veiledningstimene). Merk besvarelsene med MA0001, øvingsnummer, navn og gruppenummer!

Innleveringsfrist:
Gruppe 3 og 4: første fredag etter veiledningen klokken 16:00.
De resterende gruppene: to dager etter veiledningen, klokken 14:00.
(Øvinger levert etter fristen blir ikke rettet. Obligatoriske øvinger levert etter fristen blir ikke godkjent (med mindre det er en gyldig grunn for forsinkelsen). Dersom en obligatorisk øving er levert innen fristen, men ikke godkjent, får du én ny sjanse til å rette den opp og levere den inn.

Utlevering av rettet øving: Samme sted som innleveringen, eller i veiledningstimene.

Obligatoriske øvinger: Det er to obligatoriske øvinger i emnet. De veiledes og leveres inn på samme måte som ordinære øvinger, med samme frist. Begge øvingene må være godkjent for å få adgang til eksamen. Det kreves at 50% er rett for at besvarelsen skal godkjennes. Øvinger levert etter fristen blir ikke godkjent. Dersom en øving levert innen fristen ikke er blitt godkjent, kan en forbedret besvarelse leveres senere innen en nærmere angitt frist. Innlevering skjer samme sted som ellers.

Registrerte poststudenter (fjernstudenter) sender besvarelsen til NTNU, Institutt for matematiske fag, 7491 Trondheim. Merk konvolutten MA0001. Konvolutten må være poststemplet seinest lørdag samme uka som øvingen. Husk å skrive MA0001, øvingsnummer, navn, adresse og e-post-adresse på besvarelsen. Besvarelsen kan også sendes som telefaks, nr. 73593524. Fristen er da onsdag kl. 14 samme uke som de andre studentene leverer.

Ta kontakt med Inger Seehuus (e-post), tlf. 73591880, for å registrere deg som poststudent.


Nye frister for innlevering av øvinger fra og med øving 5. (Dersom de nye fristene ikke øker kvaliteten og antallet innleverte øvinger, går vi tilbake til de gamle fristene.)

Løsningsforslag til de obligatoriske øvingene blir lagt ut etter at siste frist for innlevering er passert. Dette gjelder også de frivillige øvingene fra og med øving 5, så sant jeg finner tid.


Øving 1 (Ikke obligatorisk.) Veiledning og innlevering uke 36.

Læreboka:

 • side 14-17: oppgave nr 6(a), 9, 14, 17, 31, 52(a), 57, 75(a), 81(c), 84(a)
 • side 43-48: oppgave nr 15, 32
 • side 77-89: oppgave nr 2, 4, 5(a), 5(b)

  Øving 2 (Ikke obligatorisk.) Veiledning og innlevering uke 37.

  Læreboka:

 • side 43-48: oppgave nr 26, 28, 29(a), 38, 58, 68, 81(f), 85(a), 86(b)
 • side 69-76: oppgave nr 73, 89
 • side 77-89: oppgave nr 7

  Øving 3 (Ikke obligatorisk.) Veiledning og innlevering uke 38.

  Læreboka:

 • side 69-76: oppgave nr 91, 94
 • side 77-80: oppgave nr 18 a,b,c,d
 • side 87-89: oppgave nr 17, 29, 51
 • side 99-101: oppgave nr 35, 45, 81, 103, 109

  Øving 4 (Ikke obligatorisk.) Veiledning og innlevering uke 39.

  Læreboka:

 • side 112-113: oppgave nr 1, 7, 21, 25, 35, 47
 • side 127-128: oppgave nr 9, 16, 20, 21, 29, 51
 • OBLIGATORISK ØVING 1 Veiledning og innlevering uke 40. Annen gangs innlevering må skje innen mandag 17. oktober klokken 10:00.
  Løsningsforslag
  Øvingen består av 2 deler. Oppgavene i del 1 finner du her!! Del 2 er følgende oppgaver fra læreboken:

 • side 14-17: oppgave nr 74(b), 76(b), 84(b)
 • side 69-76: oppgave nr 84. (Et semilog-plot er et plot for log N(t) som funksjon av t.)
 • side 112-113: oppgave nr 20, 34
 • side 127-128: oppgave nr 18
 • side 142-143: oppgave nr 28
 • side 148: oppgave nr 4
 • Det kreves 50% korrekt besvarelse for godkjenning.

  Øving 5 (Ikke obligatorisk.) Veiledning og innlevering uke 41.
  Løsningsforslag
  Læreboka:

 • side 137-138: oppgave nr 10, 27, 45
 • side 142-143: oppgave nr 10
 • side 148....: oppgave nr 3, 7
 • side 152-153: oppgave nr 9
 • side 177-179: oppgave nr 34, 60
 • side 183-186: oppgave nr 57, 61
 • side 192-194: oppgave nr 31, 51
 • Øving 6 (Ikke obligatorisk.) Veiledning og innlevering uke 42.
  Løsningsforslag
  Læreboka:

 • side 142-143: oppgave nr 30 a, b, c
 • side 177-179: oppgave nr 39
 • side 183-186: oppgave nr 71, 75
 • side 208-211: oppgave nr 49, 63, 69, 83
 • side 215-216: oppgave nr 23
 • side 221-223: oppgave nr 43
 • side 233-234: oppgave nr 59

 • Oppgave A:
  Bruk binomialformelen til å skrive (1+x) opphøyd i syvende som et polynom i x. Kontroller svaret ved bruk av Pascals trekant.

  Øving 7 (Ikke obligatorisk.) Veiledning og innlevering uke 43.
  Løsningsforslag
  Læreboka:

 • side 221-223: oppgave nr 65 a, b, c, d, e, 71 a, b
 • side 233-234: oppgave nr 13, 69, 75
 • side 241-242: oppgave nr 7, 25, 27, 31
 • side 259-261: oppgave nr 9, 10, 11, 12 (I oppgave 12 skal funksjonen være udefinert i x=2.)
 • Øving 8 (Ikke obligatorisk.) Veiledning og innlevering uke 44.
  Løsningsforslag
  Læreboka:

 • side 243-244: oppgave nr 29, 31
 • side 259-261: oppgave nr 25, 29, 33, 35, 51
 • side 270-271: oppgave nr 32
 • side 287-288: oppgave nr 5, 13, 31
 • side 296-297: oppgave nr 3
 • OBLIGATORISK ØVING 2 Veiledning og innlevering uke 45. Annen gangs innlevering må skje innen mandag 19. november klokken 10:00.
  Retningslinjer for vurdering av besvarelsen
  Løsningsforslag

  Læreboka:

 • side 177-179: oppgave nr 28
 • side 208-211: oppgave nr 42, 70 (conical=kjegleformet, tanken st{\aa}r p{\aa} kjeglespissen.)
 • side 215-216: oppgave nr 54. 71
 • side 233-234: oppgave nr 12
 • side 241-242: oppgave nr 33, 45
 • side 270-271: oppgave nr 30
 • side 287-288: oppgave nr 44
 • side 296-298: oppgave nr 5 (elven renner rettlinjet gjennom eiendommen), 18
 • Det kreves 50% korrekt besvarelse for godkjenning. Lenke til hvordan hver oppgave vurderes kommer her etterhvert.

  Øving 9 (Ikke obligatorisk.) Veiledning og innlevering uke 46.
  Løsningsforslag
  Læreboka:

 • side 296-298: oppgave nr 7, 11a,b,c, 21
 • side 307-308: oppgave nr 13, 17, 27, 33, 47, 50
 • side 330-332: oppgave nr 11, 51, 63
 • Øving 10 (Ikke obligatorisk, ingen veiledning, ingen innlevering.) Løsningsforslag legges ut fredag 23. november.
  Løsningsforslag
  Læreboka:

 • side 355-358: oppgave nr 20, 25, 34(altså oppdeling og tilnærming slik vi gjorde det på forelesning), 39
 • side 371-374: oppgave nr 55, 101
 • side 392-394: oppgave nr 11, 27a,b
 • side 395-396: oppgave nr 1
 • side 406-408: oppgave nr 15, 17, 43, 55
 • side 414-415: oppgave nr 1, 19
 • side 442-444: oppgave nr 1, 9

 • Tid og sted for øvingsveiledning:

  Liste

  over hvem som skal møte hvor til veiledning av øvinger.

  GruppeProgramTidRomØvingslærer
  1MBIOT5onsdag 12.15–14.00R51Yvonne Grimeland (e-post)
  2BKJonsdag 12.15–14.00R50Trude Sundtjønn (e-post)
  3MA24torsdag 12.15–14.00MA24Ingeborg Sletta (e-post)
  4BBItorsdag 12.15–14.00MA21Katrine (e-post)
  5BGEOLtirsdag 12.15–14.00KJL22Ingeborg Sletta (e-post)
  6BBIOMmandag 12.15–14.00KJL23Anfrid Dahlen (e-post)
  7 mandag 12.15–14.00KJL24Katrine (e-post)
  8 tirsdag 10.15–12.00KJL23Anfrid Dahlen (e-post)  Redaktør: Instituttleder