TMA4100 Matematikk 1 - høsten 2007


Gamle eksamensoppgaver med fasit

Her har vi samlet eksamensoppgaver fra kursene 75001 og 75011 Matematikk 1A, og noen få fra 75020 Matematikk 2, gitt i tiden 1993-1998. I tillegg også med eksamen i SIF5003 til og med kontinuasjonseksamen 1998. Hvis du finner en feil i fasiten eller samlingen for øvrig, så vær så snill å sende en mail til Harald Hanche-Olsen <hanche@math.ntnu.no>.

 • Fullformat: 28 A4-sider (kan leses rett av skjerm). pdf.
 • Forminsket: 14 A4-sider (blir fullt lesbart ved utskrift). pdf.

Nyere eksamensoppgaver med løsningsforslag

Alle eksamensoppgaver gitt i SIF5003 fra og med høsten 1998 (unntatt høsten 2002) er her samlet i en fil. Vi har to versjoner:

 • I skjermvennlig utførelse, som pdf (hvert ark i originalen som ett A4-ark), og

 • I utskriftsvennlig utførelse, som pdf (to ark fra originalen som ett A4-ark).

Noen har visstnok opplevd problemer med den «utskriftsvennlige» utgaven, ved at den skrives ut orientert feil på A4-arket. Om du har slike problemer og gjerne vil spare litt papir, kan det være bedre å bruke den skjermvennlige utgaven og et dertil egnet valg i Acrobat Readers utskriftdialog for å skrive ut to sider per ark.

Fasit for alle oppgavene (unntatt høsten 2002) er samlet i en fil. Her er det to versjoner:

 • I skjermvennlig utførelse, som pdf (hvert ark i originalen som ett A5-ark), og

 • I utskriftsvennlig utførelse, som pdf (to ark fra originalen som ett A4-ark).

 • Vi anbefaler at du prøver å regne oppgaven selv, og sjekke mot fasiten, før du kikker i løsningsforslaget.

  Vi har også eksamensoppgavene og utvalgte løsningsforslag tilgjengelig enkeltvis, men bare i skjermvennlig utgave (full størrelse):

  År Eks Oppgavesett Løsningsforslag
  1997høst ps, pdf Dessverre ikke tilgjengelig*
  1998kont ps, pdf Dessverre ikke tilgjengelig*
   høst ps, pdf ps, pdf Oppg. 8 ikke pensum i TMA4100
  1999kont ps, pdf Håndskrevet**
   høst ps, pdf ps, pdf Oppg. 8 ikke pensum i TMA4100
  2000kont ps, pdf ps, pdf Oppg. 5 ikke pensum i TMA4100
   høst ps, pdf ps, pdf Oppg. 8 ikke pensum i TMA4100
  2001kont ps, pdf ps, pdf Oppg. 2 ikke pensum i TMA4100
    høst ps, pdf ps, pdf Oppg. 7 ikke pensum i TMA4100
  2002kont ps, pdf ps, pdf
   høst ps, pdf ps, pdf
  2003kont ps, pdf ps, pdf Oppg. 2 ikke pensum i TMA4100
   høst ps, pdf ps, pdf
  2004kont ps, pdf ps, pdf Oppg. 2b ikke pensum i TMA4100 H05
  høst pdf pdf Oppg. 1b ikke pensum i TMA4100 H05
  2005kont pdf pdf
  høst pdf pdf
  2006kont pdf pdf
  høst pdf pdf
  2007kont pdf pdf
  høst pdf pdf Kommentarer til eksamen og sensur
  2008kont pdf fasit pdf figur til fasit

  * Oppgavene for høsten 1997 og konten 1998 er tatt med i samlingen over eldre oppgaver og vil brukt som øvingsoppgaver.

  ** Løsningsforslaget til konten 1999 er laget som et eksempel på hvordan en eksamensbesvarelse kan føres inn.