TMA4105 Matematikk 2
Våren 2008
[Hovedside] [Faginfo] [Forelesningsplan]
[Mattelab] [Øvinger] [Maple]

TMA4105 Matematikk 2 våren 2008

Fellesinformasjon

 • Forelesningsplan
 • Øvinger
 • Midtsemesterprøve
 • Maple
 • Hjemmesider for de ulike parallellene

  TMA4105 som frivillig fag

  • Du må gjennomføre det obligatoriske øvingsopplegget (med mindre du har fått det godkjent tidligere).
  • Du kan velge fritt hvilken parallell du vil følge når det gjelder auditorieøvinger og hjemmeøvinger (alle har de samme øvingene). Kontakt øvingslæreren for den parallellen du ønsker å følge, og si fra hvilken gruppe du ønsker å være på (hjemmeøvinger). Det er mulig å følge hjemmeøvingene for en parallell og auditorieøvingene for en annen.

  Godkjent øvingsopplegg i SIF5005/TMA4105 fra tidligere

 • Dersom du har vært oppe til eksamen tidligere i TMA4105 (eller SIF5005), så har du automatisk øvingsopplegget godkjent.
 • Du trenger ikke å gjennomføre øvingsopplegget i TMA4105 Matematikk 2 for å få adgang til eksamen.
 • Men du må ta midtsemesterprøven siden den er en del av eksamen og ikke av øvingsopplegget.
 • Andre lenker