==== Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk Institutt for matematiske fag
TMA 4110 Matematikk 3 for studieprogrammet
Bygg- og miljøteknikk (MTBYGG).
Høsten 2004

Beskjeder:

Velkommen til hjemmesiden for TMA4110 Matematikk 3!

Nedenfor finner dere informasjon om faget og øvingene.
Beskjeder vil legges ut i denne ruta, de nyeste ligger øverst.

30. november:
17. november:
Øving 13:
Øving 13 er frivillig, og de som bare har 7 godkjente av de 12 første kan levere øvingen til overstud.ass eller faglærer i løpet av matematikklabbene i neste uke. Det er ingen veiledning. Løsningforslag legges ut på torsdag 25. november.

Matematikklaboratoriet:
Dette går som vanlig tirsdag og onsdag fra kl. 16:15-18 på rom 1329 i Sentralbygg II.

Regning av eksamensoppgaver:
Siste vårs eksamen på onsdag 24. november og det fortsetter med eksamen desember 2003 på fredag 26. november etter følgende plan:
Eirik Spets: I aud. F1 8:15-10
Dag Madsen: I aud. S8 12:15-14
Harald Krogstad: I aud. S2 13:15-15

Spørretime for alle grupper:
Mandag 29. november kl. 09:15-11:00 i aud. S2.

1. november: Det er omlag 4 uker til eksamen og vi ligger i rute. Oppdaget i helga at Projeksjonssatsen, som i E.P. behandles i 5.2, ikke er en del av pensum. Men siden den er blant de aller mest anvendbare verktøy vi har, har jeg laget en liten oppsummering til generell orientering:
Projeksjonssatsen.

11. oktober:
Løsning til midtsemesterprøven vil legges ut i morgen. Sjekking av besvarelser vil utføres på onsdag, og resultatet vil deretter bli lagt ut på websiden.
Konteprøve (kun for de med gyldig grunn) arrangeres i S2 tirsdag 19. oktober kl. 19 - 21. Det er ikke mulig å ta konteprøve hvis besvarelse er levert i dag.

7. oktober:
Har du rett på ekstra tid ved MSP?
Dokumenter dette ved registreringen. Du har da to opsjoner:
1) Still opp og fortsett arbeidet inntil 15min ekstra, eller så lenge det er praktisk mulig (kan bli mindre enn 15. minutter!)
2) Gi oss beskjed (ev. pr. e-post), og ta prøven på konten som arrangeres tirsdag 19. (se Websiden).

4. oktober:

 • Les alt om Midtsemesterprøven, spesielt når den er og hvilket rom du skal gå til! Møt i god tid!
 • Les også Veiledningen! Du er selv ansvarlig for korrekt utfylling.
 • Det er ikke adgang til å konte hvis resultatet ble dårlig!
 • Midtsemesterprøven er ikke obligatorisk, men teller 20% til eksamen.
 • English-speaking students: The test is given in Norwegian and English. If you have problems understanding "Veiledningen" (already out below: "hjemmeside for midtsemesterprøven", "Årets infoark"), ask fellow students or any of the lecturers or the assistants.

29. september: Øving 7 blir gitt ut denne uka med veiledning 11. - 15. oktober og innlevering på fredag 15. oktober. Dette er ei omfattende øving der det for oppgave A23 kan være greit å ta en titt på avsnitt 1.7 i EP. I det hele tatt er 1.1 - 1.5 i EP svært sentralt materiale som er grunnlag for det vi skal fortsette med etter aktivitetsuka.

27. september: Foreløpig pensumliste er lagt ut.

20. september: Treningsoppgaver vil heretter annonseres i dokumentet Forelest materiale.

13. september: Kompleks regnemåte.

8. september: Notater om ubestemte koeffisienters metode:
Formelt. Uformelt.

2. september: Se info om matematikklab og midtsemesterprøve nedenfor!

Kopi av transparenter ang. Optimal støtdempning.Faglærer: Harald E. Krogstad, epost: harald.krogstad@math.ntnu.no.
Treffetid: Matematikklab.

Overstudasser: Einar Bernt Glomnes, epost: glomnes@stud.ntnu.no
Treffetid: Matematikklab.

Anders Pederstad, epost: anderped@stud.ntnu.no
Treffetid: Matematikklab.

Forelesninger: Mandag    12.15-14.00  S7.
Onsdag     14.15 -16.00   S7.
Foreløpig framdriftsplan. Denne blir ikke lenger oppdatert. Se detaljert oversikt i dokumentet Forelest materiale.
Øvinger: Oversikt over øvinger og løsningsforslag
Gruppeinndeling
Skjekk din status
Generell informasjon
Aktivitetsuke: 4. - 8. oktober.
Midtsemesterprøve: Flervalgprøve. Separate prøver for de ulike parallellene. Avholdes i de ordinære forelesningstidene mandag 11. oktober. Netto tid for selve prøven er 90 minutter.
Studentene skal fordeles på flere rom. Nærmere informasjon om dette vil følge senere.
Teller 20% av den endelige karakteren (ikke avlagt midtsemesterprøve gir 0 poeng i stuttvurderingen).
Det blir arrangert en felles "kont" på kveldstid tirsdag 19. oktober kl. 1915-2100. Vanlige eksamensregler gjelder for adgang til "konten", men det er ikke adgang til å ta både ordinær prøve og "kont".
Siste vårs prøve, MidtSemVåren2004 , vil bli gjennomgått i midtsemesteruka: Onsdag 08:15-10:00 i aud. S2 og torsdag 15:15-17:00 i aud. R1 (NB: Bygg og miljøteknikk går også på en av disse!)

Se også egen hjemmeside for midtsemesterprøven. Her vil det komme oppdatert innformasjon om romfordeling og etterhvert løsninger og resultater.

Matematikklab: Etter mønster fra Matematikk 1 og 2 har vi satt opp en felles åpen matematikklab på rom 1329 (inngang gjennom rom 1336) i Sentralbygg II på tirsdag og onsdag kl. 16:15-18. Overstudasser og forelesere vil være til stede.
Referansegruppe: Hanne Hagen, hannehag@stud.ntnu.no ,

Linda Renate Johansen, lindaren@stud.ntnu.no,

Ellen Katrine Wensaas, ellenkw@stud.ntnu.no,

Marion Engesvold, engesvol@stud.ntnu.no.

Lærebøker:
 • Erwin Kreyszig: Advanced Engineering Mathematics, 8. utgave, 1999. ISBN 0-471-33328-X
 • C. H. Edwards Jr. & David E. Penney: Elementary Linear Algebra. ISBN 0-13-258245-7. (Alle utgaver er likeverdige)
 • Pensum: Endelig pensumliste høsten 2004.
  Eksamen: 30. november 2004, 4 timer, skriftlig.
  Hjelpemidler:   Rottmann: Matematisk formelsamling, Kalkulator HP 30S.
  Diverse:
 • Eksamenshefte (pdf, ps)
 • Gamle eksamensoppgaver og utvalgte løsningsforslag.
 • Interessante og relevante sider på nett. (Nå ja, disse linkene begynner å dra på åra. Det kan være et godt alternativ å søke selv etter mer moderne ting vha. Google).
 • Praktisk info:
 • Institutt for matematiske fag
 • Studieinformasjon generelt
 • Ordliste engelsk-norsk og norsk-engelsk over mye brukte matematiske uttrykk.
 • ----------------
  Redaktør: Instituttleder    Kontaktadresse: Harald E. Krogstad    Last modified: Mon Aug 09 12:00 MET 2004