==== Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og 
elektronikk Institutt for matematiske fag
TMA4120 Matematikk 4K – høsten 2005.

Linje MTFYMA
Konteksamen 9.8.06: Oppgave og løsningsforslag.Løsning på eksamenssettet 30.11.2005

Beskjeder: Tabell over Laplacetransformasjoner av enkelte funksjoner. Denne får dere sammen med oppgavesettet ved eksamen.

18.11.05:

 • Viktig: Alle som har tatt faget tidligere og mener å skulle ha godkjent øvingsopplegg pga. dette men ennå ikke har gitt beskjed om dette til øvingsansvarlige eller institutt for matematikk, bes gjøre det snarest. Eksamensoppmelding skjer ikke automatisk for disse. Dette gjelder altså kun de som ikke har fått tilbakemelding fra overstud.ass. eller instituttet om at de har godkjent øvingsopplegg.
 • Utsatt midtsemesterprøve: 15. November kl 7.55. Se her.
17.10.05:
 • Resultatene fra midtsemesterprøven finnes her.

  SJEKK AT DITT RESULTAT ER REGISTRERT!!

  Er det ikke det, kan du få ta utsatt prøve hvis du tar personlig kontakt med faglærer i treffetiden før 1. november 2005. (Ikke send email.)

Treffetider før eksamen:

Fredag 25.11.   kl 12.15- 14.00 i S2.
Fredag  25.11.   kl 14.15- 17.00
på mitt kontor i 8. etasje i SB2.
Lykke til med eksamen!


Faglærer: Lisa Lorentzen, rom 840, Sentralbygg 2.
Email: Lisa.Lorentzen [at] math.ntnu.no. Tlf. 73 59 35 48.
Overstudass: Marita Stien
Email: maritas [at] stud.ntnu.no

Forelesninger: Mandag   08.15 -10.00   R8.
Tirsdag    10.15 -12.00   R8.
Framdriftsplan
Øvinger:
 • Generelle opplysninger og frister.
 • Oppgaver og løsningsforslag.
 • Referansegruppe:
 • Ingrid Bjørkli bjorkli [at] stud.ntnu.no
 • Sverre Dorheim sverredo [at] stud.ntnu.no
 • Svein Halvar Halvorsen sveinhal [at] stud.ntnu.no
 • Elisabeth Orskaug elisabor [at] stud.ntnu.no

  Referat fra møte 23.09.2005.

 • Læremateriell:
 • Erwin Kreyszig: Advanced Engineering Mathematics, 8. utgave, 1999.
 • Eksamensoppgaver del A (ps, pdf): Laplace, Fourier, PDL.
 • Eksamensoppgaver del B (ps, pdf): Kompleks analyse.
 • Pensum: Pensumliste.
  Midtsemesterprøve: 3.10.2005, teller 20% av karakteren.

  Hjelpemidler:   Kalkulator HP 30S, Rottmann Mat. formelsamling.
  OBS: To ulike definisjoner av Fouriertransformen i Rottmann. Bruk formlene på side 176!

  Informasjon og resultater - ordinær prøve.

  Praktisk informasjon - utsatt prøve.

  Eksamen: 30.11.2005, 4 timer, skriftlig, teller 80% av karakteren.

  Hjelpemidler:   Kalkulator HP 30S, Rottmann Mat. formelsamling.

  Diverse:
 • Andre gamle eksamensoppgaver og utvalgte løsningsforslag.
 • ----------------
  Redaktør: Instituttleder    Kontaktadresse: Lisa Lorentzen