==== Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk 
og elektroteknikk Institutt for matematiske fag
TMA4135 - Matematikk 4D for fak. E7, F2, S.
Høsten 2004

English

Beskjeder: 19.8.2005 Resultater fra kontinuasjonseksamen 12.08.2005.

15.8.2005 Løsningsforslag kontinuasjonseksamen august 2005.

17.12 Eksamen høst 2004,   Løsning høst 2004

2.12 Endelig pensumliste er nå fastlagt. Se under.

26.11 Det blir eksamenshjelp å få tirsdag 14. og onsdag 15. desember fra 12 - 14 i rommene R54 og R55. Kommer det mange kan vi også bruke R56 og holde på lenger.

26.11 Resultatet av begge midtsemesterprøvene.Send meg en mail hvis du mener du har fått feil resultat.

25.11 Fasit på utsatt midtsemesterprøve.

25.11 Formelark som blir lagt ved eksamen. Numerikkformler og Laplacetransformasjoner.

16.11 Repetisjonsregning: I forelesningene uke 47 blir det repetisjon i numerikk. Ønsker om oppgaver som skal regnes eller tema som skal tas opp kan sendes på mail til numerikkfaglærer, Havard.Berland(a)math.ntnu.no. Uke 48 blir det repetisjon i matematikkdelen.

09.11 Laplace-tabell som blir vedlagt eksamensoppgavene.

08.11 Jeg har liste over de av dere som av spesielle årsaker har fått innvilget utsettelse av midtsemesterprøven. Alle på listen har fått e-post om dette fra meg. Er det noen som mener de har gyldig grunn til å møte til utsatt midtsemesterprøve og som ikke har fått besksjed fra meg må dere kontakte meg snarest. knudsen(a)math.ntnu.no

19.10 Resultater fra midtsemesterprøven. Send meg en mail hvis du mener du har fått feil resultat.
Resultat.
Fasitark.
Poengfordeling.
Poeng fordelt på oppgavene.

16.10 Løsningen på midtsemesterprøven blir tilgjengelig kl.12:00.

15.10 Utsatt midtsemesterprøve er kun for de som av spesielle årsaker har fått innvilget utsettelse.
Håper ingen har misforstått beskjeden fra 11.10.

11.10 Utsatt midtsemesterprøve er forløpig satt til torsdag 25. november kl. 17-19.

   Gamle meldinger.Faglærer: (matematikkdelen) Finn Knudsen, rom 1252, Sentralbygg II, tlf. 73593523.
epost: finn.knudsen(a)math.ntnu.no
Treffetid:
Faglærer: (numerikkdelen) Håvard Berland, rom 1304, Sentralbygg II,tlf. 73593527.
epost:  havard.berland(a)math.ntnu.no
Treffetid:
Overstudass: Per Mathias Nedrebø,  epost:  nedrebo(a)fysmat.ntnu.no
Treffetid:
Referansegruppe: André Kristianslund,   epost:  andrehen(a)stud.ntnu.no         MTDT
Mari K. Leite,           epost:  mariklok(a)stud.ntnu.no      MTKOM
Siri Skaaland,           epost:  siriska(a)stud.ntnu.no           MTKOM
Forelesninger: Tirsdag      14:15 - 16:00   R7.                       Forelesningsplan
Torsdag     15:15 - 17:00   S3.
Øving i grupper: Mandag     15:15 - 17:00   ELROM.             Øvingsinformasjon
Lærebok: Erwin Kreyszig, Advanced Engineering Mathematics, 8. utgave.
Pensumliste: kap. 5.1-5.7 (Laplacetransformasjonen.)
kap. 8.8-8.9 og appendix A3.2. (Partiellderiverte.)
kap. 10.1-10.5, 10.7-10.8, 10.10 (Fourier-rekker, Fourier-integral og Fourier-transformasjonen.)
kap. 11.1-11.3, 11.5-11.6 (Partielle differensialligninger.)
kap. 17.1-17.3, 17.5 (Generelle numeriske metoder.)
kap. 18.1-18.3 (Numerisk lineær algebra.)
kap. 19.1, 19.3-19.4, 19.6 (Numeriske metoder for ordinære og partielle differensialligninger.)
Notat om Newtons metode.
Alle øvinger er pensum.
Eksamen: 17. desember 2004, skriftlig, 4 timer. Midtsemesterprøve teller 20 %.
(Det er dessverre trykkfeil i studiehåndboken 2004-2005 mht. vurderingsform)
Eksamensoppgaver: Oppgavehefte
Eksamener med løsning
Diverse notater:
 • Newtons metode for systemer
 • Noen integrasjonstips
 • Gauss-Seidel og Jacobi iterasjoner i matlab
 • Formelliste som følger med eksamensoppgavene
 • Nyttig om HP30S
 • Lineære ordinære differensialligninger, generell teori
 • Praktisk løsning av enkle differensialligninger
 • ----------------
  Redaktør: Instituttleder    Kontaktadresse: Finn Knudsen    Last modified: Fri Aug 19 11:08:37 MEST 2005