Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for matematiske fag

MA1101 Grunnkurs analyse I, høsten 2006

Lærere | Timeplan | Meldinger | Lærebok | Pensum | Video | Øvinger | Snublegruppe |Undervisningsplan | Referansegruppe| Forelesningsdagbok| Midtsemesterprøve | Eksamen

Kari HagLærere

Faglærer: Kari Hag

Øvingslærere:

Mandag
Tea Toft og Per Hag
Onsdag
Jon Karlsen og Johan Steen. Dessuten assisterer Per Hag og Jan-Fredrik Olsen
Torsdag
Steffen Junge
Fredag
Steffen Junge og Marco Angel Bertani-Økland

(Vennligst merk e-poster med et relevant emne.)

Timeplan

Første forelesning er tirsdag 22. august 08:15-10:00. Øvingene starter uke 35. Se timeplan og undervisningsplan for detaljer.

Kalkulus Lærebok

Tom Lindstrøm (2006): Kalkulus. 3. utgave. Universitetsforlaget. ISBN 8215009778.

Knut Vedeld og Arne Hole (2006): Kalkulus studiebok. Universitetsforlaget. ISBN 8215009751.
(Studieboka er ikke pensum.)

Lærebokas nettsted

Meldinger

(De nyeste først)

2006-01-12
Repetisjonsopplegget i MA1101 starter med en gjennomgang/diskusjon av eksamensoppgavene i MA1101 i S5 kl.10.15-12 den 19.1.
2006-01-08
Sensuren er nå ferdig. 90 av 143 besto eksamen. Dette gir en strykprosent på 37, noe som er skuffende for meg og for mange av dere. (Strykprosenten har vært ca 20 de to foregående år, men 34 høsten 2003.) Hva er årsaken til det dårlige resultatet? Jeg vil gjerne gjøre en kartlegging og håper på god deltagelse fra dere. Kommer tilbake til dette. Vil også tilby en repetisjonstime i uka for dem som akter å ta Eksamen 6. juni. (Vi gir oss ikke så lett!!!)
Fordelingen av ståkarakterene ble slik: A: 13.3 % B: 21.1 % C: 28.9 % D: 20.0 % E: 16.7 %
Dette ser vel nokså brukbart ut? Tom Lindstrøm var forøvrig tilsynssensor.
De beste ønsker for 2007!
2006-12-16
Eksamensoppgaven med løsningsforslag er lagt ut. GOD JUL!
2006-12-08
Løsningsforslag til lørdagsprøven er lagt ut.
2006-12-04
Lørdagsprøven er lagt ut.
2006-12-03
Løsningsforslag til midtsemesterprøven i MA6101 er lagt ut.
2006-12-01
Programmet for Regnelørdag 2.12 blir slik:
Regning på "prøve" 12-14 i Realfagkantina. De som vil kan danne grupper på inntil fire og konkurrere om flest rette med premie! Andre kan få veiledning på oppgavene. Gjennomgang i R8 kl 1415. Prøven vil stort sett være flervalgsspørmål fra forskjellige deler av pensum.
PS Vi kunne ikke starte før 12 siden det først skal vaskes og ryddes etter julebord.-Husk adgangskort!!!
2006-11-30
MA1101 tilbys også som fjernundervisning, og i den forbindelse er det laget videoforelesninger. Logg inn i Its' learning for å få tilgang til disse videoene.
2006-11-27
2006-11-20
Er det en ide med Regnelørdag 2.desember? Kunne tenke meg å lage en quiz som en slags gjennomgang av pensum, og som dere besvarer i grupper eller enkeltvis i Glassgården eller Realfagkanina. Litt veiledning kan dere også få. Deretter gjennomgang i et auditorium. Vil lodde stemningen for dette på timen fredag! (Kari)
2006-11-20
2006-11-12
2006-11-04
Det blir en reprise på Snublegruppetime 1 mandag 6.11 kl.14:15-16 i rom 822, 8. etasje Sentralbygg II. Snublegruppetime 2 blir onsdag 15.11 kl.12:15-14 i S5 med reprise mandag 20.11 kl.14:15-16 i rom 822. Mer info om Snublegruppetime 2 kommer på Snublegruppas hjemmeside. Vi sees!
2006-10-31
Det blir Snublegruppe onsdag 1.november kl 1215-14. Oppmøte i auditorium S5 i Sentralbygg II. Johan Steen blir lærer, muligens assistert av meg. Vi forsøker å rekapitulere grunnleggende ting i forbindelse med de fire første øvingene. Logaritme, eksponential og trigonometriske funksjoner vies spesiell oppmerksomhet. Trim i form av enkle oppgaver!
2006-10-30
2006-10-18
Resultatene fra Midtsemesterprøven er lagt ut.
2006-10-13
Løsningsforslag til Midtsemesterprøven er lagt ut. Tror dere kan lære mye av dette! Håper prøven -- som altså kun vil telle positivt -- blir en spore til fornyet innsats. Regner med å ha prøvene ferdigrettet til mandag. Resultatene blir lagt ut på hjemmesiden, forsøker også å gi dere en kopi av besvarelsen.
2006-10-09
Ble kraftig forkjølet og fikk ikke laget oppsummeringsark slik jeg tenkte. Håper og tror det går bra i morgen likevel!
2006-10-08
Fasit til treningsoppgaven før midtsemesterprøven er lagt ut.
2006-10-05
2006-10-03
Formelark er lagt ut.
2006-09-25
Referansegruppe er opprettet, og referat fra første møte er lagt ut.
2006-09-14
2006-09-04
2006-09-04
Forelesningsdagboka er nå opprettet. Her skriver jeg kort ned hva som er gjennomgått de forskjellige timene. Rapportene er ment som hjelp til dem som ikke har kunnet være tilstede på en forelesning.
2006-09-01
De øvingsoppgavene som skal leveres inn til godkjenning, er nå spesielt merket. Se øvingssiden.
2006-08-24
Oppgave fra plenum 23.8.:
  1. Bestem mengden av alle punkter i planet som har samme avstand fra de faste punktene P og Q.
  2. Bestem mengden av alle punkter i planet som har dobbel så stor avstand fra punktet P som fra punktet Q. (Løsningsforslag til oppgave 2)
2006-08-23
Oppgavene til øving 2 i uke 36 er lagt ut.
2006-08-21
Det blir oppgaveregning i plenum onsdag 23.8 kl 15:15-17 i S3 og forelesning om studieteknikk ved Ela Sjølie torsdag 24.8 kl 12:15-14 i R7. Oppgavene til øving 1 i uke 35 er lagt ut.

Endelig pensumliste

Øvinger

For å kunne gå opp til eksamen må du ha godkjent øvingsopplegg. Veiledning til øvingene vil bli gitt i grupper som angitt i timeplanen. Informasjon om øvingene vil ligge på en egen side.

Midtsemesterprøve

Resultatene fra Midtsemesterprøven er lagt ut.


Det var ti punkter på prøven: 7 på forsida og 1 + 2 = 3 på baksida. Alle punkter teller 2 i statistikken over. På flervalgsoppgavene ble det bare gitt rett (2), galt (0) med unntak av oppgave 6 der jeg fant ut at det var riktigst å gi "y = x" halv score, altså ett poeng. Besvarelsen av hvert av punktene på baksida ble vurdert til 0, 0,5, 1, 1,5 eller 2. Nevner at rett svar uten begrunnelse på oppgave 8 ga 1,5. De som kommer på øvingene denne uka, vil få tilbake en kopi av besvarelsen med merknader.

Det understrekes at det kun er poengene som teller ved 20-80 alternativet av sluttkarakter. Men om dette hadde vært en eksamen, kan følgende oppgis som retningsgivende for bokstavkarakterene:
F: < 8, E: 8-10, D: 10,5-12, C: 12,5-14, B: 14,5-16,5, A:17-20.

Andre oppgavesett

Eksamen

Onsdag 13. desember kl 09:00-13:00

Eksamen MA1101 / MA6101 høsten 2006 (løsningsforslag) MERK: Eksamensoppgavesettet i de to emnene MA1101 og MA6101 er identiske.

Tidligere oppgavesett

Disse eksamenssettene er gitt ut fra en annen lærebok, og det er bare pensum fra høsten 2005 og våren 2006 som er noenlunde sammenfallende med vårt.


Redaktør: Instituttleder Kontaktadresse: Webmaster Sist oppdatert: 12.01.2007 09:17