==== Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk 
og elektroteknikk Institutt for matematiske fag
TMA4135 - Matematikk 4D for MTDT, MTIØT og MTKOM
høsten 2005.


Beskjeder: 09.08.2006 Kontinuasjonseksamen,    Løsning 2006 kont.

01.12 Eksamen 2005h,    Løsning 2005h.

22.11 De som med øving 12 kun har fått 7 godkjente øvinger, kan regne oppgave D21 og legge den i posthylla mi (4. etg. SII.) med navn på innen onsdag (23.11) kl. 12:00. Kun 6 godkjente øvinger holder ikke til å få gå opp til eksamen, hverken ordinær eller utsatt prøve. For gjentak må også midtsemesterprøven gjentas.

22.11 Det blir gjennomgang av oppgaver imorgen også. Bl.a. oppgave 4 fra SIF5013 mai 2001, som jeg ikke hadde noe ferdigsnekret løsningsforslag til.

22.11 Hørte rykter om at noen hadde problemer med RK4 oppgaven på øving 11. Jeg har derfor lagt ut et lite eksempel. Se under notater. (Arne)

11.11 Øving 12 er lagt ut.

11.11 Foreleseren har flyttet fra rom 950 til rom 1252 i SII.

11.11 Som dere ser fra forelesningsplanen så starter vi opp i neste uke med repetisjon av matematikkdelen av pensum.
Dersom jeg ikke får innspill fra dere legger jeg opp mitt eget løp og legger vekt på det som jeg mener er det som dere har mest nytte av til eksamen.
Jeg er imidlertid ikke dere, så dersom dere har innspill Vil jeg være veldig takknemmelig for det.
Har dere spesielle spørsmål angående numerikk delen kan dere kontakte Arne Morten.
Det har seg slik at hele instituttet vårt er beordret til strategiseminar i Kristiansund mandag 28. og tirsdag 29. november. Det betyr at dersom dere ønsker å spørre meg om noe angående faget, så må det gjøres før den tid. Jeg vil være tilgjengelig så mye som mulig i tida forut. For de som ønsker det har vi gjordt følgende.
Rom R10 er reservert mandag november 28 kl. 10:15 - 16:15,
Rom R3   er reservert  tirsdag november 29 kl. 10:15 - 16:15.

Her kan dere sitte å regne, og vi skal prøve å skaffe så mange gode folk som vi kan til veiledning.

   Gamle meldinger.Faglærer: (matematikkdelen) Finn Knudsen, rom 1252, Sentralbygg II, tlf. 73593523.
epost: finn.knudsen(a)math.ntnu.no
Treffetid:
Faglærer: (numerikkdelen) Arne Morten Kvarving, rom 1340, Sentralbygg II,tlf. 73593560.
epost:  arne.morten.kvarving(a)math.ntnu.no
Treffetid:
Overstudass: Per Mathias Nedrebø,  epost:  nedrebo(a)stud.ntnu.no
Referansegruppe: Lars-Petter G. Hansen,   epost:  larspeha(a)stud.ntnu.no    MTKOM
Jørgen Emerslund,           epost:  emerslun(a)stud.ntnu.no   MTIØT
Øystein Løhre Garnes,     epost:  oysteig(a)stud.ntnu.no     MTDT
Forelesninger: Tirsdag      8:15 - 10:00   EL5.                       Forelesningsplan
Onsdag      8:15 - 10:00   EL5.
Øving i grupper: Torsdag     8:15 - 10:00   ELROM.             Øvingsinformasjon
Lærebok: Erwin Kreyszig, Advanced Engineering Mathematics, 8. utgave.
Pensumliste: kap. 5.1-5.7 (Laplacetransformasjonen.)
kap. 8.8-8.9 og appendix A3.2. (Partiellderiverte.)
kap. 10.1-10.5, 10.7-10.8, 10.10 (Fourier-rekker, Fourier-integral og Fourier-transformasjonen.)
kap. 11.1-11.3, 11.5-11.6 (Partielle differensialligninger.)
kap. 17.1-17.3, 17.5 (Generelle numeriske metoder.)
kap. 18.1-18.3 (Numerisk lineær algebra.)
kap. 19.1, 19.3-19.4, 19.6 (Numeriske metoder for ordinære og partielle differensialligninger.)
Notat om Newtons metode for systemer.
Alle øvinger er pensum.
Eksamen: 30.11.2005, kl. 9:00. skriftlig, 4 timer. (Midtsemesterprøven teller 20 %.) Hjelpemidler til eksamen:
Enkel kalkulator(HP30S), og Karl Rottmann, Matematisk Formelsamling. Ingen andre skriftlige hjelpemidler er tillatt.
Eksamensoppgaver: Oppgavehefte
Eksamener med løsning
Diverse notater:
 • Newtons metode for systemer
 • Noen integrasjonstips
 • Gauss-Seidel og Jacobi iterasjoner i matlab
 • Formelliste som følger med eksamensoppgavene
 • Nyttig om HP30S
 • Lineære ordinære differensialligninger, generell teori
 • Praktisk løsning av enkle differensialligninger
 • Haralds notat om Fouriertransformasjonen med noen anvendelser
 • Eksempel på løsning ved bruk av RK4
 • ----------------
  Redaktør: Instituttleder    Kontaktadresse: Finn Knudsen    Last modified: Wed Aug 9 16:53:43 MEST 2006