Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for matematiske fag

Matematikklubb

Nyheter:
04.09.09 Åttende møte i klubben blir 12. oktober 14:15 i 13. etg. Sentralbygg II. Vi introduserer rekurensrelasjoner, og gir mange praktiske teknikker for å angripe rekursive problemer. Roten av 5 og Fibonacci-rekken vil blant annet dukke opp. Det gis en oppgave om rekurrens.
04.09.09 Syvende møte i klubben blir 12. oktober 14:15 i 13. etg. Sentralbygg II. Vi snakker mer om kryptografi, og ser på noen eksempler fra den virkelige verden. Vi presenterer også deres første NMC-oppgave som skal gjøres til neste gang, denne er tatt fra et tidligere år og det blir gitt noe veiledning.
04.09.09 Sjette møte i klubben blir 5. september 14:15 i 13. etg. Sentralbygg II. Vi bruker Laplacetransformen til å løse differensiallikninger! Vi introduserer også temaet kryptografi, og det blir gitt en pusleoppgave til neste gang: Hvordan kan to bitre fiender kaste mynt og kron over telefon når begge vil vinne?
04.09.09 Femte møte i klubben blir 28. september 14:15 i 13. etg. Sentralbygg II. Vi snakker om abelske grupper: Lagranges teorem og kosett, faktorgrupper og anvendelser. Vi innfører også Laplacetransformen på en intuitiv måte!
04.09.09 Fjerde møte i klubben blir 21. september 14:15 i 13. etg. Sentralbygg II. Vi snakker om abelske grupper og alle de morsomme tingene det medfører. Gruppetabeller, gruppeaksiomene og det teoretiske grunnlaget blir gitt, og vi regner en del oppgaver. Det blir gitt en bevis-oppgave om kosett.
04.09.09 Tredje møte i klubben blir 14. september 14:15 i 13. etg. Sentralbygg II. Vi snakker om polynomer på en annen måte enn du er vant til! Det blir også gitt en kreativ bevis-oppgave om Wilsons teorem.
04.09.09 Andre møte i klubben blir 7. september 14:15 i 13. etg. Sentralbygg II. Vi snakker om grafteori, og løser blant annet problemet "Broene i Königsberg". Polynomer blir også et tema, men på en annen måte enn du er vant til! Dersom du ikke var på sist møte, les gjerne om graf-teori på Wikipedia i noen minutter dersom du virkelig vil være forberedt.
25.08.09 Første møte i klubben blir 31. august 14:15 i 13. etg. Sentralbygg II. Temaet blir litt generelt, om hvordan matematikk blir gøy, og hva matematikk egentlig er. Haakon Bakka og Åsmund Ervik har bestemt seg for å videreføre klubben.
25.08.09Hvordan komme seg til Matteklubben: Gå til kiosken på stripa, og ta heisen like ved opp til 13. etasje. Gå til venstre, til enden av gangen, og du er fremme.
Kunngjøring
Alle studenter med interesse for matematikk er velkommen til å bli med i matematikklubben. Vi møtes hver mandag fra 14:15 til 15:00 i 13. etasje i Sentralbygg II. Vi tenker å gjennomgå sider ved matematikken som ikke faller inn under standard-pensum, samt å gi smakebiter fra mer avansert matematikk; uten å være avhengige av mye forkunnskap. Møtene vil være nokså uavhengige av hverandre. Ingen spesialkunnskap er nødvendig, bare generell interesse og ønske om å lære mer. Klubben er rettet mot første- til tredjeårsstudenter, men er åpne for alle. Hver uke vil det dessuten bli gitt utfordrende oppgaver. Hver vår deltar vi i den Nordiske lagkonkurransen i matematikk (universitetsnivå). Avhengig av interesse og budsjett sendes også studenter til IMC.

Kontaktinformasjon:
Haakon Bakka
Åsmund Ervik
Mandelbrot
Notater og oppgaver
Her legger vi ut oppgavene som blir utdelt i møtene. Dersom du går glipp av et møte, kan den siste oppgaven fra sist møte være grei å se på til neste gang.
Møte 1: Innledende oppgave om Kameleoner (2009)
Møte 1: Oppgave om grafteori (2009)
Møte 2: Oppgave om polynomer (2009)
Møte 3: Oppgaver Fermats- og Eulers teorem (2009)
Møte 4: Oppgaver om grupper og kosett (2009)
Møte 5: Oppgaver om Laplacetransformen (2009)
Møte 7: Min første NMC-oppgave (2009)

Møte 8: Towers of Hanoi (2009)

Disse oppgavene er fra tidligere år, og kan være interessante dersom noen har alt for lite å gjøre:
Oppgavesett i analyse (2008)
Oppgavesett i ulikheter og analyse (2008)
Notat og oppgavesett i lineær algebra (2008)
Oppgavesett i tallteori (2008)
Oppgavesett i polynomer (2008)
Notater om diverse temaer (2005 - skrevet av faglærere!)
Interessant litteratur:
Disse bøkene kan lånes på biblioteket, noen av dem også fra oss:

W.Rudin, Principles of Mathematical Analysis, McGraw-Hill
G.Polya, How to solve it, Princeton University Press
G.H.Hardy, J.E.Littlewood, G.Polya, Inequalities, Cambrige University Press
J.M.Steele, The Cauchy-Schwarz Master Class, Cambrige University Press
W.Dunham, The Calculus Gallery,Princeton University Press

Last modified: Mon Aug 25 10:25:54 MEST 2009