TMA 4140 Diskret matematikk, høsten 2009

Nyheter (nyeste øverst)
30. januar Til nytte for kommende studenter har jeg lagt ut et notat om modular exponentation-algoritmen som jeg skrev i høst, men ikke rakk å legge ut før eksamen.
7. januar Sensuren er ferdig.
18. desember Årets eksamen og tilhørende LF er lagt ut; jeg håper det har gått bra med folk.
Det har vært en glede å være øvingsforeleser for dere; takk for i år, og god jul!
-- Åsmund
14. desember Spørretjeneste med Skau før eksamen: Torsdag 17.12, klokken 10:00-12:00 og kl. 13:00-15:00.
Sted: Seminarrom 822, Sentralbygg II, 8. etasje./td>
2. desember Øvingsforelesningene er slutt for i år; altså skjer det ingenting i dag. Lykke til med forberedelsene til eksamen!
16. november Pensumlisten er nå endelig og vil ikke endres før eksamen. (Den har heller ikke gjennomgått noen nylige endringer.)
8. november Det blir repetisjonsforelesninger med Åsmund på lørdag 28. og søndag 29. november i EL5. Det begynner kl. 12:15 og varer i fem til seks timer begge dager. Opplegget blir omtrentlig som følger:
Lørdag: Kapittel 1, 2, 3, 4, 11. Stoffet vil bli gjennomgått relativt grundig; det vil troligvis være mest nyttig for de som føler at de sliter. Hvis det blir for dårlig tid, flyttes 4 eller 11 til dagen etter.
Søndag: Kapittel 12, 5, 7 - 10 (i den rekkefølgen). Kapittel 12 vil bli tatt temmelig grundig, men ellers vil tempoet være noe raskere enn på lørdagen, og det vil forutsettes at folk har grei styring på logikken og mengdelæren (enten fra før av eller etter å ha deltatt på lørdagen).

Noen eksamensoppgaver vil bli forsøkt flettet inn, men det vil primært bli ren pensumrepetisjon.

Kurset holdes i regi av Abakus, men er selvfølgelig åpent for alle som tar faget. Ingen servering (og det vites ikke om SiT har begynt med helgeåpent på det tidspunktet); ta med matpakke.
12. oktober Fristen for øving 7 er utsatt til fredag 16. oktober kl. 10:00 pga. midtsemesterprøven.
6. oktober På midtsemesterprøven skal studentene bruke samme kandidatnummer som på slutteksamenen. Oppmøtelistene fører derfor kandidatnummer og ikke studentnummer. Derfor må alle inn på studweb og sjekke kandidatnummeret sitt på forhånd! Dette finner man under "Innsyn" og så "Vurderingsmelding". I tillegg skal man ha med studentkort eller en annen slags ID.
5. oktober I anledning midtsemesterprøvemn blir det repetisjonsforelesning med Åsmund søndag 11. oktober kl. 13:15 i EL5. Forventet varighet: 4-5 timer (ta med matpakke).
2. oktober Varigheten av midtsemesterprøven er redusert fra 105 til 90 minutter, pga. at det tar en stund for alle å få levert besvarelsene sine, og auditoriet må være tømt før neste forelesning skal begynne. Se også pensumlisten for midtsemesterprøven, som nettopp er blitt lagt ut.
1. oktober: Onsdag 7. oktober vil øvingsforelesningen flyttes til S2 (klokkeslettet er uendret).
1. oktober: Romfordelingen av studentene til midtsemesterprøven er endret - se lenger ned på siden.
25. september: Det ligger an til at Åsmund må tilbringe neste uke i Oslo på grunn av jobben; derfor vil sannsynligvis Skau overta øvingsforelesningen på onsdag 30. september. Han kommer til å gjennomgå fjorårets midtsemesterprøve.
11. september: Åsmund beklager den heftige rotingen som oppstod under forsøket på å løse en oppgave på tavlen på onsdag (og irriterer seg over ikke å ha lært av tilsvarende roting med samme oppgave i fjor), og lover å komme sterkere tilbake (med andre oppgaver) neste uke.
2. september: Noen har glemt igjen læreboken sin på grupperom G138. Ta kontakt med Kristin Arnesen (kristink) hvis du tror den er din.
31. august: Forelesningen i dag utgår dessverre, da Skau er syk og Eldhuset er på jobb. Studentene rådes til å komme på øvingsforelesningen på onsdag, hvor en del av stoffet som egentlig skulle ha blitt tatt i dag (kapittel 2.1 og 2.2) vil bli gjennomgått.
25. august: Gruppeøvingene begynner fredag 28. august (de som har gruppeøving på en annen dag enn fredag begynner uken etter).
21. august: Første forelesning er mandag 24. august kl. 10:15 i EL5. Merk at det også er forelesninger på torsdager, kl. 12:15 i R7.
Første øvingsforelesning er onsdag 26. august kl. 16:15 i EL5.

Generell informasjon
Faglærer: Christian Skau, rom 1050, 10. etasje, Sentralblokk II
tlf. 73591755, e-post: csk.fjernes@math.fjernesogså.ntnu.no
Øvingslærer: Åsmund Eldhuset, e-post: asmunde.fjernes@stud.fjernesogså.ntnu.no
Ansvarlig for øvingsgrupper: Erik Wendel, e-post: erikwe.fjernes@stud.fjernesogså.ntnu.no
Lærebok og pensum: Kenneth H. Rosen: "Discrete Mathematics and Its Applications", 6. utgave.

Endelig pensum:
Kapittel 1: Seksjon 1 til og med 5.
Kapittel 2: Seksjon 1 til og med 4.
Kapittel 3: Seksjon 1 til og med 8. Seksjon 3 og 8 overfladisk.
Kapittel 4: Seksjon 1 til og med 4.
Kapittel 5: Seksjon 1 til og med 4.
Kapittel 7: Seksjon 1 og 2.
Kapittel 8: Hele, unntatt Warshalls algoritme.
Kapittel 9: Seksjon 1 til og med 6.
Kapittel 10: Seksjon 1 til og med 4. Seksjon 2 overfladisk.
Kapittel 11: Seksjon 1 til og med 3.
Kapittel 12: Seksjon 1 til og med 4.

Omtrentlig pensumliste for 5. utgave. Denne utgaven er ikke offisielt støttet i faget, og om du velger å bruke den, er du selv ansvarlig for å kontrollere riktigheten av pensumlisten - og når du gjør øvingene, må du passe på at mange oppgavenumre har endret seg fra 5. til 6. utgave.
Eksamen: Eksamen holdes 18. desember 2009, kl. 09:00-13:00.

Hjelpemiddelkoden er C, som betyr "Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt."
Tolkningen av dette er at man skal rette seg etter fagets egen spesifikasjon av hva som er tillatt, som er:
Eneste tillatte trykte hjelpemiddel er Rottmanns formelsamling (læreboken er ikke tillatt.) Håndskrevne notater er ikke tillatt.
Tillatte kalkulatorer er som vanlig Citizen SR-270X eller Hewlett-Packard HP30S.

Mer informasjon om eksamen generelt finnes her, og her er studiehåndbokens informasjonsside om faget.
Eksamensoppgaver: En del gamle eksamensoppgaver finner du her, og her er de nyeste:
Ordinær 2009: oppgave og LF
Kont 2009: oppgave og LF i ett
Ordinær 2008: oppgave og LF
Kont 2008: oppgave og LF i ett
Ordinær 2007: oppgave og LF
Kont 2007: oppgave og LF
Ordinær 2006: oppgave og LF (merk: på side 2, tredje siste linje, skal det stå 41 i stedet for 11)
Kont 2006: oppgave og LF
Ordinær eksamen høst 2005 og høst 2004 kan ikke skaffes.
Semesterprøve: Torsdag 15. oktober, kl. 12:15 - 13:45 (endret fra 14:00) (dvs. i forelesningstiden).
Pensum: Kapittel 1 til og med 7 (kun de seksjonene som er nevnt under "foreløpig pensum" ovenfor).
Tillatte hjelpemidler: Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler er tillatt. Alle kalkulatorer, også grafiske à la Casio/Texas fra videregående skole, er tillatt. Datamaskiner og mobiltelefoner (og andre enheter som kan koble til internett) er ikke tillatt.

Studenter med etternavn som begynner på A til og med L (endret 1. oktober) skal være i R7; resten (M og utover) skal være i R2.

Studenter som skal ha ekstra tilrettelegging skal henvende seg til Berit Rau (73 59 16 61 / berit.rau på math.ntnu.no). Dette må skje senest 4 virkedager før prøven.

LF for årets prøve: oppgave og LF i ett
Årets resultater (Feilretting: kandidat nr. 10350 skal ha 16 poeng, ikke 4.)
Tidligere oppgaver:
2008: oppgave og LF i ett
2007: oppgave og LF
2006: oppgave og LF (merk: oppgavene står i en annen rekkefølge i LF, og det er trykkfeil i oppgavesettets oppgave 1 - tallet det spørres om skal være ABCD)
2005: oppgave og LF i ett
Karakter: Semesterprøven teller bare i positiv retning. I tilfelle semesterprøven gir dårligere resultat enn avsluttende eksamen (eller man ikke møter opp), vil sluttkarakteren settes på grunnlag av skriftlig eksamen alene (100 %). Dersom resultatet på semesterprøven er bedre enn på eksamen, vil karakteren i kurset settes slik at semesterprøven teller 20% av total karakter, mens eksamen teller 80%.
Forelesninger: Mandag 10:15 - 12:00, EL5
Torsdag 12:15 - 14:00, R7
Første forelesning: mandag 24. august
Øvingsforelesninger: Onsdag 16:15 - 18:00, EL5
Første øvingsforelesning: onsdag 26. august
Merk at disse timene delvis vil gå ut på repetisjon av materiale fra hovedforelesningene, og delvis demonstrasjon av oppgaveløsning. Øvingsforelesningene er ikke obligatoriske på noe vis, men det anbefales sterkt at man dukker opp på dem i de første ukene for å danne seg en formening om hvorvidt man får noe ut av dem.
Øving i grupper: Se egen liste over øvingsgrupper. Det er lov for to personer å bytte gruppe med hverandre så lenge studassene underrettes.
Gruppeøvingene begynner fredag 28. august (dvs. uken etter for de fleste).

Her er den offisielle "tid og sted"-listen for forelesninger og øvingsgrupper i faget.
Framdrift: I starten av hver uke vil ukens fremdriftsplan legges ut her.
Uke 35: 1.1 - 1.5
Uke 36: 2.1 - 2.4
Uke 37: 3.1 - 3.4
Uke 38: 3.5 - 3.8
Uke 39: 5.1 - 5.4
Uke 40: 4.1 - 4.4
Uke 41: 7.1 - 7.2; 8.1
Uke 42: Midtsemesterprøve
Uke 43: 8.2 - 8.6
Uke 44: 9.1 - 9.6
Uke 45: 10.1 - 10.4
Uke 46: 11.1 - 11.3; 12.1
Uke 47: 12.2 - 12.4
Uke 48: Gjennomgang av eksamensoppgaver - blant annet desember 2008, samt oppg. 3, 4 og 5 fra august 2009.

Øvinger
Generelt: Det blir gitt 12 øvinger. For å ta eksamen må du ha 7 (sju) godkjente øvinger.

Denne lenken kan du benytte for å sjekke hvor mange godkjente øvinger du har.

Oppgavene leveres i bokser merket diskret matematikk og gruppenummer i kjelleretasjen under Infohjørnet i El-bygget. Gå inn korridoren ved Info-Hjørnet i Elektrobygget, ta til høyre og helt ned trappa (dvs 'rundt svingen'), og fortsett rett fram, til lengst inn i rommet. Nå er det masse hyller o.l. for innleveringer for forskjellige fag til venstre. Der er inn- og ut-bokser for faget.

LF'ene er deaktivert slik at ikke høstens nye studenter skal få tak i dem. Send mail hvis du skal konte og trenger dem.
6. utgave 5. utgave LF Ekstramateriale
Øving 1: pdf pdf pdf
Øving 2: pdf pdf pdf Notat om funksjoner
Øving 3: pdf N/A pdf
Øving 4: pdf N/A pdf Notat om kompleksitetsanalyse (beklager at ikke dette ble lagt ut før)
Øving 5: pdf pdf pdf
Øving 6: pdf pdf pdf
Øving 7: pdf pdf pdf Fristen er utsatt til fredag 16. oktober kl. 10:00 pga. midtsemesterprøven
Øving 8: pdf Trengs ikke pdf
Øving 9: pdf pdf pdf
Øving 10: pdf pdf pdf
Øving 11: pdf pdf pdf
Øving 12: pdf pdf pdf
Øving 13: pdf pdf pdf (endelig komplett - LF for siste oppgave står i boken) Ikke obligatorisk, og skal ikke leveres inn.

Diverse
Ekstramateriale: Presentasjoner fra kurset "Algoritmer og datastrukturer". Disse presentasjonene er ikke tillegg til pensum eller obligatoriske, den er kun ment som støttelitteratur.
Program for å regne ut inverser
Studentassistenter: Navn, gruppe, brukernavn/email på stud (hvis ikke annet oppgitt):
Erik Wendel, 1, wendelen på gmail.com
Kristine Hofstad, 2, krishof
Marius N. Nicolaysen, 3, marius på lye.no
Vidar Klungre, 4, klungre
Kristin Krogh Arnesen, 5, kristink
Andreas Norling, 6, andreas på norling.no
Endre Kure, 7, endre.kure på gmail.com
Lars Hagen, 8, larsgreg
Espen Sande, 9, espensa
Alexander Høst, 10, host
Øystein Skartsæterhagen, 11, oysteini på pvv.ntnu.no
Referansegruppe: Navn, retning, brukernavn/email på stud:
Fredrik Moheim (data): moheim
Sindre Haaland (data): sindha
Gudrun Sigfusdottir (komtek): sigfusdo
Snorre Lothar Edwin (komtek): snorreed
Morten Branvold (indøk data): mortbran
Kristoffer S.Fossdal (åmatstat): kristofo