MA1101 Grunnkurs i analyse I, høsten 2005

[Nyheter og viktig informasjon] [Tid og sted] [Om kurset] [Pensumliste] [ Tempoplan] [Transparenter fra forelesningene] [Øvingsoppgaver]
[Obligatoriske tester][Tidligere eksamensoppgaver][Øvingsgrupper] [Ordlister] [Linker] [Lørdagsverksted]


Eksamen i MA1101 høsten 2005: Løsningsforslag. Sensuren vil være klar til jul.
Hvis noen, som mener de burde ha fått godkjent øvingsopplegget, skulle få problemer i eksamenslokalet med at de ikke har fått godkjent øvingsopplegget, så skal de ha rett til å avlegge eksamen likevel. Besvarelsen blir vurdert hvis de skulle vise seg å være feil i våre lister.
Spørretimer frem mot eksamen. Det blir spørretimer på mandag, tirsdag, onsdag og fredag i uke 48, klokken 10-13. STED mandag-onsdag og fredag: Grupperom KJL 21 i Kjelhuset. Veiledningen i Kjelhuset blir avlyst på torsdag 1.desember. I stedet har Mats Molberg treffetid på sitt kontor (nr. 934) i Sentralbygg II på torsdag kl. 10.00-11.30 og kl. 12.30-14.00.
Her er hjemmeøvingen. Jeg beklager dypt at vi ikke får rettet hjemmeøvingene deres, men alle som har levert har fått dem registrert! Her er et løsningsforslag.
Et "hefte" med tidligere eksamensoppgaver kan dere kjøpe på instituttkontoret, institutt for matematiske fag. Kontoret ligger i 4. etasje i sentralbygg II. Det er ikke alle de tidligere eksamensoppgavene som er relevante for det pensumet vi har hatt: Liste over de mest relevante eksamensoppgavene fra heftet .

Faglærer: Ole Jacob Broch <olejacb@math.ntnu.no>, rom 524, 5. etasje, Sentralbygg 2. Telefon: (735) 502 56.
Konferansetime/treffetid: mandager, kl. 14.15-15.00 i rom 524, Sentralbygg 2.

Øvingslærere: Mats Molberg, Tore Forbregd, Jon Alm Eriksen, Per Hag. Per Hag har treffetid på onsdager fra 10.30-12.00, i rom 648 i Sentralbygg 2.

Referansegruppe:

Ta kontakt med en i referansegruppen hvis det er noe du vil ta opp!
Referat fra møtet i referansegruppen mandag 7. november.


Tid og sted

Forelesninger: Tirsdag og torsdag, 8.15-10.00, i KJL 5, og dessuten annenhver onsdag 18.15-20.00 i KJL 5.

Forelesningene begynner i uke 34. Første forelesning blir altså tirsdag 23. august.
Foreløpig tempoplan for kurset.
Transparenter fra forelesningene. Disse transparentene inneholder ogsa oversikt over hva som ble gjennomgatt pa forelesningene, og dessuten oversikt over det vi planlegger a gjennomga neste gang. Dokumentet blir oppdatert ofte!
Her er transparenter fra oppsummeringsforelesningen torsdag den 29. september.

Øvinger:
Mandag 08.15-10.00 i R20


Tirsdag 14.15-16.00
Onsdag 08.15-10.00
Torsdag 14.15-16.00

Om øvinger. I øvingstimene er det meningen at en skal regne og få hjelp med øvingsoppgavene. Ideelt sett bør en ha regnet mest mulig at oppgavene på forhånd, i det minste ha sett på dem! Det kan også forekomme litt tavleundervisning i øvingstimene, spesielt hvis det er ønskelig. Det blir ingen innlevering av øvinger, men i stedet må alle få godkjent 5 tester for å få ta eksamen. Testene gjøres uten hjelpemidler på øvingene i uke: 36, 38, 42, 44, 46 og 48. Hver test tar ca. 20-25 min og leveres inn på øvingen. Oppgavene i testene hentes fra øvingene. Testen i uke 36 bygger på øving 1 (uke 35), mens testen i uke 38 bygger på øvingene i uke 36 og 37, etc. Hvis du tar (og består) midtsemesterprøven teller det som en bestått test. I tillegg blir det gitt en hjemmeøving mot slutten av semesteret som også teller som en test. Du må ha klart ca. 40 % av en test for at den skal bli bestått/godkjent.

Øvingene begynner i uke 35 (29. august-4. september).

Trefftid:, rom 524 i 5. etasje i Sentralbyg 2. Ellers: bare stikk innom og spør, eller send e-post til <olejacb@math.ntnu.no>. Det er fint om du skriver "MA1101" i tittelen. Du kan også snakke med noen i referansegruppen hvis du ønsker å ta opp ting som har med forelesningene og undervisningen for øvrig å gjøre.

[Tilbake til toppen av siden]


Om kurset

Emnebeskrivelsen kan du finne i dette utdraget fra studiehåndboken.

Eksamen

Semesterprøve: Her er detaljinformasjon om semesterprøven:

Semesterprøven høsten 2005, løsningsforslag.
Resultatene fra semesterprøven. Resultatene oppgis i prosent.
86-100% = A,
71-85% = B,
61-70% = C,
51-60% = D,
38-50% = E,
0-37% = ikke bestått (stryk)
Det kan være lærerikt å lese disse kommentarene til besvarelsene av semesterprøven.

Avsluttende eksamen i emnet avholdes mandag 5. desember.

For å få ta eksamen må alle få godkjent 5 tester. Testene gjøres uten hjelpemidler på øvingene i uke: 36, 38, 42, 44, 46 og 48. Hver test tar ca. 20-25 min og leveres inn på øvingen.. Oppgavene i testene hentes fra øvingene. Testen i uke 36 bygger på øving 1 (uke 35), mens testen i uke 38 bygger på øvingene i uke 36 og 37, etc. Hvis du tar (og består) midtsemesterprøven teller det som en bestått test. I tillegg blir det gitt en hjemmeøving mot slutten av semesteret som også teller som en test.

Tidligere eksamensoppgaver

Et "hefte" med tidligere eksamensoppgaver kan dere kjøpe på instituttkontoret, institutt for matematiske fag. Kontoret ligger i 4. etasje i sentralbygg II. Det er ikke alle de tidligere eksamensoppgavene som er relevante for det pensumet vi har hatt: Liste over de mest relevant eksamensoppgavene fra heftet .

Obligatoriske tester

Lærebok

Robert A. Adams: Calculus. A complete course, Addison, Wesley, Longman, 5. utgave (2002).

[Tilbake til toppen av siden]


Endelig pensumliste høsten 2005

Lærebok: Robert A. Adams: Calculus. A complete course, Addison, Wesley, Longman, 5. utgave (2002)

Ordlister

Engelsk-norsk liste ordliste for MA1101.
Engelsk-norsk liste over de viktigste setningene, eller teoremene, i MA1101-pensum. Begge de to MA1101-ordlistene vil bli oppdatert uten varsel.

Nettbasert engelsk-norsk og norsk-engelsk ordliste over noen mye brukte matematiske uttrykk.

[Tilbake til toppen av siden]


Nyheter og viktig informasjon

Her kommer informasjon etterhvert. De siste nyhetene kommer først.

30/11: Lykke til med eksamen! Jeg (Ole Jacob) er bortreist til søndag. Hvis du har noen spørsmål kan du evt. ta kontakt med Mats Molberg. For oversikt over eksamenstidspunkt og sted kan du se her: Informasjon om eksamensdatoer, tid sted, etc.
16/11: Den endelige pensumlisten er klar.
9/11: Viktig melding angående testene: Det blir tester i uke 46 og 47. Testen i uke 46 bygger på øvingene fra ukene 44 og 45, mens testen i uke 47 bygger på øvingen fra uke 46.
9/11: Her er hjemmeøvingen.
9/11: Et "hefte" med tidligere eksamensoppgaver kan dere kjøpe på instituttkontoret, institutt for matematiske fag. Kontoret ligger i 4. etasje i sentralbygg II.
8/11: Et forslag til løsning av et ekstremalverdiproblem.
3/11: Angående forelesningen torsdag 3. november: dere trenger ikke lese om den inverse sekantsubstitusjonen eller om tangens teta/2-substitusjonen (dvs. sidene 359 og 362).
3/11: Treffetiden min på mandag 7. november blir flyttet til kl. 13-14 og kl 15-16.
2/11 Det var noen som hadde glemt igjen et brilleetui i auditoriet etter forelesningen torsdag 13/10. Det kan hentes på instituttkontoret, inst. for matematiske fag. (4. etasje sentralbygg II)
2/11: Til de av dere som ikke har fått tilbake semesterprøven: Semesterprøvene med kommentarer ligger nå i et utleveringsboks merket "MA1101 Mandag" rett ved heisen i 4. etasje i sentralbygg 2.
13/10: Resultatene fra semesterprøven. Resultatene oppgis i prosent.
6/10: Løsningsforslag til semesterprøven.
4/10: Semesterprøven høsten 2005 (tirsdag 4. oktober).
28/9: Semesterprøven fra i fjor høst.
Løsningsforslag til semesterprøven fra i fjor høst
22/9: Øvingsgruppen på torsdag (14-16) som tidligere hadde grupperom R50, har nå fått R21 i stedet. Det nye rommet skal være større! R21 ligger i 2. underetasje i Realfagbygget (etasje -2 om du vil).
20/9: Engelsk-norsk liste ordliste for MA1101.
20/9: Her er en engelsk-norsk liste over de viktigste setningene, eller teoremene, i MA1101-pensum.
19/9: Løsningsforslag til oppgave 31, s. 94
19/9: Semesterprøven fra i fjor høst.
15/9: Her er en linken til grafen til en funksjon som er kontinuerlig over alt, men ikke deriverbar noe sted: http://www.math.ntnu.no/emner/TMA4100/2005h/MTFYMA/weierstrass.html
14/9: Her er linken til lørdagsverkstedet.
26/8: Vi ble enige om at i stedet for å ha en enkelttime hver onsdag skal vi ha en dobbeltime annehver onsdag. Neste onsdagsforelesning blir i uke 36.
26/8: Stedene for tisdags- og torsdagsøvingene er nå klare! Se under øvinger lenger nede på siden.
24/8: Det vil bli holdt en ekstraforelesning pa torsdag 25/8 kl 16.15-18.00. Dette er for de av dere som pga. informasjonsmøtet på Dragvoll ikke kan komme på forelesningen. Forelesningen vil bli holdt i auditorium S1 i sentralbygg 1.
23/8: Jeg har lagt ut transparenter fra forelesningen i dag (pdf-format). Dokumentet vil bli oppdatert fortlopende, sa folg med!
16/8: Øvingsundervisningen starter i uke 35. Dermed blir første øvingsgruppe holdt mandag 29. august kl. 8.15.

[Tilbake til toppen av siden]


Øvingsoppgaver

Øving 1 (uke 35)

Oppgaver fra læreboken:


Øving 2 (uke 36)

Oppgaver fra læreboken:


Øving 3 (uke 37)

Oppgaver fra læreboken:

Løsningsforslag til oppgave 31, s. 94

Øving 4 (uke 38)

Oppgaver fra læreboken:

Her er løsningsforslag til noen oppgaver om grenseverdier: Grenseverdier

Øving 5 (uke 39)

Oppgaver fra læreboken:

NB: Pensum til semesterprøven blir: Kapittel P, kapittel 1, og avsnittene 2.1-2.9, samt avsnitt 4.1

Øving 6 (uke 40)

Oppgaver fra læreboken:

Øving 7 (uke 41)

Oppgaver fra læreboken:

NB: Test nr. 3 kommer til å ta utgangspunkt i øving 6 og øving 7.

Øving 8 (uke 42)

Oppgaver fra læreboken:

Øving 9 (uke 43)

Oppgaver fra læreboken:

Øving 10 (uke 44)

Oppgaver fra læreboken:

Øving 11 (uke 45)

Oppgaver fra læreboken:

Øving 12 (uke 46)

Oppgaver fra læreboken:

Øving 13 (uke 47)

Oppgaver fra læreboken:

Eksamensoppgaver:

[Tilbake til toppen av siden]

Noen linker

http://www.math.ntnu.no/emner/TMA4100/2005h/MTFYMA/weierstrass.html
Lørdagsverksted
Til deg som skal begynne på NTNU
Immatrikulering høsten 2005
Timeplaner etc.
Informasjon om eksamensdatoer, tid sted, etc.
Studiehåndboken (matematikk)
Faginformasjon IDI
Faginformasjon IMF
Studieinformasjon
Timeplaner høsten 2005
Engelsk-norsk og norsk-engelsk ordliste over noen mye brukte matematiske uttrykk.

[Tilbake til toppen av siden]