TMA4110 Matematikk 3 høsten 2006

MTBYGG, MTGEOP og MTING

[Øvinger] - [Semesterprøven] - [Fremdriftsplan]

Felles beskjeder: 18.08 Kontinuasjonsksamen 18. august 2007: 20.12 Eksamen 20. desember 2006: God jul!

25.10 Fasiten og resultatene for den utsatte semesterprøven er lagt ut på semesterprøvesiden.

13.10 Resultatene for semesterprøven er lagt ut på semesterprøvesiden.

10.10 Oppgavene og løsningsforslag for semesterprøven er lagt ut på semesterprøvesiden.Beskjeder fra faglærer: 23.11. Lysark for repetisjon torsdag 23. november kl 12.15–14.00. Eksamensoppgavene fra juni 2006 (TMA4115 Matematikk 3) blir også gjennomgått. Her er et løsningsforslag.

19.10. Her er kopi av lysarkene med lineær uavhengighet fra starten på forelesningen torsdag 19 oktober.

05.10. Lysark for repetisjon på forelesningen torsdag 5. oktober kl 12.15–14.00:  komplekse talldiffligningerligningssystem og matriser. Som eksempel bruker vi semesterprøven fra 13. mars 2006. Her er et løsningsforslag,

21.09. Her er kopi av noen av lysarkene fra starten på forelesningen torsdag 21. september kl 12.15–14.00.

08.09. Referansegruppe er opprettet. Ta kontakt hvis du har synspunkter på undervisningsopplegget i Matte 3.

28.08. Eksempel (fjerderøttene av -4) fra forelesningen mandag 28.08. kl 12:15–14.00.

24.08. Her er kopi av lysarkene som ble brukt som innledning på forelesningen torsdag 24. august kl 12.15–14.00.Faglærer: Ivar Amdal, 1248, Sentralbygg II
E-post: ivar.amdal@math.ntnu.no
Treffetid: Etter avtale.
Overstudass: Jens Lohne Eftang
E-post: eftang@stud.ntnu.no
Trefftid: Etter avtale.
Forelesninger:
Mandag 12.15-14.00 S3
Torsdag 12.15-14.00   S2
Fremdriftsplan
Øvinger:
Tidspunkt
MTBYGG Onsdag 15.15-17.00
MTGEOP Fredag 10.15-12.00
MTING Mandag 10.15-12.00

 • Gruppeinndeling og informasjon om øvingsopplegget.
 • Oppgaver og løsningsforslag.
 • Status - godkjente øvinger.
 • Semesterprøve: Tirsdag 10. oktober kl 18.15–19.45, oppmøte kl 18.

  Semesterprøven teller 20% av den endelige karakteren.

  Prøven vil være en skriftlig prøve med flervalgsoppgaver.

  Du finner nærmere informasjon her.

  Mattelab: I forbindelse med avsluttende eksamen 20. desember vil det bli avholdt mattelab på følgende tidspunkt:
  • Fredag 15. desember 13.15-15.00 i rom R55 og R56.
  • Mandag 18. desember 10.15-14.00 i rom R55 og R56.
  • Tirsdag 19. desember 10.15-14.00 i rom R55 og R56.
  R55 og R56 ligger i Realfagbygget, A-blokka, rett over kantina.
  Referansegruppe:
 • Hans Kristian Jorde, e-post: hanskrjo"at"stud.ntnu.no (MTBYGG)
 • Åse Tukkensæter, e-post: tukkensa"at"stud.ntnu.no (MTGEOP)
 • Carl Christoffer Lysdahl, e-post: carlchly"at"stud.ntnu.no (MTING)
 • Lærebøker:
 • Erwin Kreyszig: Advanced Engineering Mathematics, 9. utgave, ISBN 0-471-728977 (8. utgave kan benyttes)
 • C. H. Edwards Jr. & David E. Penney: Elementary Linear Algebra (alle utgaver er likeverdige), ISBN 0-13-258245-7
 • Alternative lærebøker:
 • C.H. Edwards Jr. & David E. Penney: Differential Equations and Boundary Value Problems
 • Howard Anton: Elementary Linear Algebra
 • David C. Lay: Linear Algebra and Its Applications
 • Pensum: Pensumliste
  Eksamen: 20. desember 2006, 4 timer, skriftlig.
  Hjelpemidler: Rottmann: Matematisk formelsamling, Kalkulator HP 30S.
  Supplement (TMA4110):
 • Anbefalte ekstraoppgaver.
 • Eksamensheftet (pdf, ps). Merk at oppgaver med Eulers metode og lineære førsteordens differensialligninger ikke er pensum i TMA4110 høsten 2006.
 • E-læringsmoduler
 • En skjematisk fremstilling av ubestemte koeffisienters metode.
 • PIDstop (øving 4).
 • Notat om ubestemte koeffisienters metode med et tilhørende bevis.
 • Praktisk info:
 • Institutt for matematiske fag
 • Studieinformasjon generelt
 • Ordliste engelsk-norsk og norsk-engelsk over mye brukte matematiske uttrykk