HOVEDSIDE > FAG > MA2501

MA2501 Numeriske metoder
vår 2005


Om kurset | Foreleser | Lærebok og pensum | Vurdering | Forelesninger og øvinger | Nyttige lenker


Beskjeder (Siste nytt vil alltid ligge øverst.)

30.05: Eksamen med løsningsforslag .

11.05: NB! På grunn av den noe pessimistiske stemningen på siste forelesning, setter jeg av en dobbelttime til å regne gjennom eksamenssettet for 2003.
Tid: Torsdag 19.05, 12:15-14:00, sted: 546 SII.

11.05: Resultatet av hjemmeøving 2 er lagt ut.

09.05: Informasjon om eksamen og pensum finner du her .
Information about the exam and the curriculum can be found here .

02.05: Treffetid fra nå og fram mot eksamen (i 748, SBII om ikke annet er skrevet.):
4.mai, 13.00-14.00
12.mai, 13.00-14.00
19.mai, 12.15-14.00 (Eksamensoppgave-regning i 546)
25.mai, 13.00-14.00 (Niklas, rom 740)
26.mai, 13.00-15.00
27.mai, 09.00-11.00
27.mai, 13.00-15.00 (Niklas, rom 740)
21.04: Jeg har lagt ut tre eksamenssett med løsningsforslag fra det gamle faget SIF5040 Numeriske metoder.

Gamle beskjeder.


Om kurset Emnet bygger på analyse-emnene MA1101, MA1102, MA1103, MA2104 og lineær algebra-emnene MA1201, MA1202, alternativt teknologi-emnene Matematikk 1-4.
Emnet tar sikte på å gi en innføring i grunnleggende numeriske algoritmer og begreper. Målet med kurset er å gjøre studentene i stand til selv å utvikle, implementere og analysere enkle algoritmer, i tillegg til å kunne sette seg inn i bruk av og bakgrunnen for algoritmer som er implementert i standard numerisk programvare. MATLAB brukes som programmeringsspråk.

Foreleser Anne Kværnø
Kontor: rom 1344, 13. etg., Sentralbygg 2
Email: Anne.Kvarno (at) math.ntnu.no.
Telefon: 73 59 35 42

All mail angående kurset må ha "MA2501" i subject heading .

Øvingslærer Niklas Sävstrøm
Kontor: rom 1301, 13. etg., Sentralbygg 2
Email: Niklas.Savstrom (at) math.ntnu.no
Telefon: 73 59 16 98

Referansegruppe Andreas Stordal, email: andrsto (at) stud.ntnu.no
Heidi Waterloo, email: heidiw (at) stud.ntnu.no

Lærebok og pensum W. Cheney and D. Kincaid: Numerical Mathematics and Computing, 5th edition.
En oversikt over forelest pensum, relevante øvinger og læringsmål blir fortløpende oppdatert.

Vurdering 4 timer skriftlig avsluttende eksamen som teller 60%.
2 hjemmeoppgaver som hver teller 20%.
Utsatt avsluttende eksamen kan bli avholdt muntlig.

Eksamen Endret til 30. mai, 2005.
Begge hjemmeoppgavene må være bestått for å avlegge eksamen.

Forelesninger og øvinger Planlagt stoff er skrevet med grått, forelest stoff med svart.
UkeEmneKapitlerMerknad
2Introduksjon til kurset.
Innføring i Matlab.
1.1-1.2 og App. A.
Berlands notat.
Kap. 1.1-1.2 er ikke gjennomgått.
Les igjennom det på egen hånd,
det er stort sett bakgrunnsmateriale.
3Ikke-lineære ligninger. 3.1 og 3.2
425.01: Fikspunktiterasjoner
27.01: Interpolasjon
Notat om fikspunktiterasjoner (korr)
Noen eksempler fra forelesningen 25.1.
Matlab-programmet fiksgraf.m med tilhørende g.m
5 Polynominterpolasjon 4.1 til s. 144 Newton Form
4.2 til s. 174 Theorem 3
polyint_plot.m tegner interpolasjonspolynom og feil for funksjonen gitt i f_poly.m
6Spline-interpolasjon 9.1 og 9.2
7Derivasjon 4.3 Richardson-ekstrapolasjon går ut.
Les selv biten om derivasjon vha. polynominterpolasjon, s. 186-189 (det gir en alternativ måte å regne ut feil på.)
8Integrasjon 5.2-5.3, 6.1Utlevering av hjemmeoppgave 1:
Onsdag 23.02 kl. 09.15 i rom 1329, SII
MATLAB-rutine for romberg-integrasjon
9Tiltaksuke
10 Lineære ligninger, direkte metoder 7.1, 7.2 og 8.1. Kap. 8.1: Bare vit hva en LU-faktorisering er, hvordan du regner den ut, og hva den brukes til.
11 Iterative teknikker for lineære ligninger. 8.2 og 8.4
12Påskeferie
13Ordinære differensialligninger 10.0 Ingen forelesning 29.3
Predator-prey problem: m_predprey og predprey
14 Ordinære differensialligninger 10.1 (les selv) og 10.2.
Notat om konvergens.
15 Ordinære differensialligninger 10.3. 11.1-11.3Ikke bruk mye tid på Taylor-metoder.
16 Randverdiproblemer. 14 Utlevering av hjemmeoppgave 2:
Tirsdag 18.02, i forelesningen.
17Tiltaksuke
18 Partielle differensialligninger 15.0-15.2
19 Partielle differensialligninger (forts.)
Fagevaluering
Oppsummering.
15.3 til s. 647 (Finite Element Methods) Siste forelesning 10.5
Av disse vil to uker være forelesningsfri (tiltaksuker).


ØvingOppgaverVeiledning Gjennomgang/Løsningsforslag
1.ps, .pdf 13.01.Ingen
2.ps, .pdf
newton.m og halvering.m
19.01 og 26.01Oppgave 2 m.m. blir gjennomgått på forelesningen 25.01.
Bruk av egendefinerte funksjoner i Matlab vil bli gjennomgått på øvingstimen 26.01, fra 9:15-10:00
En forbedret versjon av newton.m finner du .
3 .ps, .pdf 02.02.Løsningsforslag (revidert)
4 .ps, .pdf og w.m
(english version)
09.02. Løsningsforslag
5 Norsk, English 16.02.Løsningsforslag, english
6 Norsk, English 23.02 08.15-09.00 Løsningsforslag,
7 Norsk, English
simpson.m og romberg.m .
Ingen spesiell Løsningsforslag,
8 Norsk (korr), English 16.03 og 30.03 Løsningsforslag, english
9 Norsk, English 06.04 Løsningsforslag, english
10 Norsk, English
Det hadde sneket seg inn en ekstra h i definisjonen av en RK metode (oppg.2). Dette er nå rettet.
13.04 Løsningsforslag, english
11 Norsk, English
burgers.m
04.05 Løsningsforslag, english


Nyttige lenker:

Gamle eksamens- oppgaver: NB! SIF5040 er ikke identisk med MA2501, men eksamensoppgavene gir likevel et visst bilde av hva dere kan forvente. Men:
- I MA2501 er tillatte hjelpemidler bare lærebok og godkjent kalkulator.
- Eksamen varer bare 4 timer.
  • 2003 uten fasit .
  • 2002 uten fasit , . Oppgave 2 er ikke aktuell. Feil i fasit: oppg. 3.c
  • 2001 uten fasit , . Oppgave 2 og stabilitetsdiskusjonen i oppgave 4 er ikke aktuelle.
  • 2000 uten fasit , . Oppgave 4 er ikke aktuell.
Jeg har ikke regnet gjennom fasitene. Eventuelle feil blir påpekt etterhvert som de blir oppdaget.