NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for matematiske fag

Øvinger

Det er 10 skriftlige øvinger i faget. 7 av disse må være godkjent for å få adgang til slutteksamen.

Øvingene blir gitt på denne siden hver tirsdag ettermiddag, første gang tirsdag 19.08.

Veiledning i grupper foregår uken etter at øvingen er gitt (se tempoplan). Det er viktig at dere har regnet så mye dere klarer av øvingen før dere møter til veiledning.

Innleveringssted: I merket hylle i Nordre Lavblokk, 3. etasje (eller i veiledningstimene). Merk besvarelsene med MA0001, øvingsnummer, navn og gruppenummer!

Innleveringsfrist: klokken 12:30 dagen etter veiledning. (For dem med veiledning fredag, er innleveringsfristen på mandag.) Øvinger levert etter fristen vil ikke bli godkjent.

Utlevering av rettet øving: Samme sted som innleveringen, eller i veiledningstimene.

Registrerte poststudenter (fjernstudenter) sender besvarelsen til

NTNU,
Institutt for matematiske fag,
7491 Trondheim.

Merk konvolutten MA0001. Konvolutten må være poststemplet seinest lørdag samme uka som øvingen. Husk å skrive MA0001, øvingsnummer, navn, adresse og e-post-adresse på besvarelsen. Besvarelsen kan også sendes som telefaks, nr. 73593524. Fristen er da onsdag kl. 14 samme uke som de andre studentene leverer.

Ta kontakt med Inger Seehuus (e-post), tlf. 73591880, for å registrere deg som poststudent.


Øving 1

Veiledning og innlevering uke 36.
 • Oppgave 1: Skisser grafen til likningen 4x^2+4y^2-4x-4y+1=0
 • Læreboka side 14-17: Oppgave nr 3(d), 4(c), 5(a), 6(b), 14, 28, 32, 46, 74(b), 76(b), 84(b)
 • Læreboka side 43-48: oppgave nr 21, 32, 44, 54, 63, 66, 79, 81d, 82e, 84c, 85c, 86b
Løsningsforslag: pdf, ps

Øving 2

Veiledning og innlevering uke 37.
 • Oppgave 1: Skisser grafen til funksjonen y=sin x, og bruk denne som utgangspunkt til å skissere grafen til den gitte funksjonen. (Husk å angi enheten på koordinataksene.)
 • a): sin(x+pi/2)
 • b): sin(pi x)
 • c): 1/sin x
 • d): sin(2x pi/3)
 • e): x^2 sin x
 • f): sin(-x)
 • g): x/2 + sin x
 • Læreboka side 43-48: Oppgave 56, 58, 68, 70, 74, 75, 78
 • Læreboka side 69-77: Oppgave nr 35, 43, 47
Løsningsforslag: pdf, ps

Øving 3

Veiledning og innlevering uke 38.
 • Læreboka side 127-128: oppgave nr 7, 18, 31, 53
 • Læreboka side 137-138: oppgave nr 5, 15, 28
 • Læreboka side 142-143: oppgave nr 26, 29
 • Læreboka side 148: oppgave nr 4, 11
 • Læreboka side 153: oppgave nr 9
 • Læreboka side 160-162: oppgave nr 11
Løsningsforslag: pdf, ps

Øving 4

Veiledning og innlevering uke 39. (Siste øving før midtsemesterprøven.)
 • Læreboka side 152-153: oppgave nr 12
 • Læreboka side 177-179: oppgave nr 13, 21, 25, 27, 31, 39, 43, 45
 • Læreboka side 183-186: oppgave nr 5, 11, 39, 73
Oppgavetekst (norsk): pdf, ps
Løsningsforslag: pdf, ps

Øving 5

Veiledning og innlevering uke 41. (OBS! Ingen øvingsveiledning eller innlevering i uke 40.)
 • Læreboka side 192-194: oppgave nr 3, 7, 27, 55, 67, 83, 75
 • Læreboka side 208-211: oppgave nr 3, 7, 15, 35a, 59a
Oppgavetekst (norsk): pdf, ps
Løsningsforslag: pdf, ps

Øving 6

Veiledning og innlevering uke 42.
 • Læreboka side 208-211: oppgave nr 79, 86a
 • Læreboka side 215-216: oppgave nr 1, 49, 73
 • Læreboka side 221-223: oppgave nr 3, 35, 47, 61
 • Læreboka side 233-234: oppgave nr 11, 39, 49, 67, 75
Oppgavetekst (norsk): pdf, ps
Løsningsforslag: pdf, ps

Øving 7

Veiledning og innlevering uke 43.
 • Læreboka side 241-242: oppgave nr 3, 9, 31, 45
 • Læreboka side 243-244: oppgave nr 19, 21, 37
 • Læreboka side 296-298: oppgave nr 1, 3, 15, 17, 22
Oppgavetekst (norsk): pdf, ps
Løsningsforslag: pdf, ps

Øving 8

Veiledning og innlevering uke 44.
 • Læreboka side 307-308: oppgave nr 9, 13, 17, 25, 39, 45
 • Læreboka side 324-325: oppgave nr 5
 • Læreboka side 355-358: oppgave nr 19, 22, 25, 29, 30, 35, 38
Oppgavetekst (norsk): pdf, ps
Løsningsforslag: pdf, ps

Øving 9

Veiledning og innlevering uke 45.
 • Læreboka side 371-374: oppgave nr 9, 23, 35, 101, 109, 121, 123, 125
 • Læreboka side 395-396: oppgave nr 1
 • Læreboka side 392-395: oppgave nr 1 (Hint: skisser kurvene y=e^x og y=-x for x mellom 0 og 2 i samme koordinatsystem, og se om du får en idé når du ser på figuren.)
 • Oppgave A: Grafen til y=x^2 og grafen til y=1-x^2 avgrenser et lite område i xy-planet når de tegnes inn i samme koordinatsystem. Finn arealet av dette området. (Hint: skisser grafene i samme koordinatsystem først.)
Oppgavetekst (norsk): pdf, ps
Løsningsforslag: pdf, ps

Øving 10

Veiledning og innlevering uke 46. (Siste veiledning og innlevering!)
 • Læreboka side 392-395: oppgave nr 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 31, 35, 37, 43, 55
Oppgavetekst (norsk): pdf, ps
Løsningsforslag: pdf, ps

Øving 11

Veiledning og innlevering uke 46. (Ingen veiledning og ingen innlevering!)
Løsningsforslag: pdf, ps
 • Læreboka side 406-408: oppgave nr 29, 43, 47
 • Læreboka side 414-415: oppgave nr 15,17
 • Læreboka side 442-444: oppgave nr 3, 19, 35, 37

Valid HTML 4.01 Transitional

====
Redaktør: Instituttleder