Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for matematiske fag

TMA4123 Matematikk 4M &

TMA 4125 Matematikk 4N

Vår 2007

Siste nytt

30 juni: Text and solutions to exam of May, 18 can be found here

1. juni: Her har vi den Matlabøvingen jeg lovte. Mhp. eksamen er denne omfattende, en eksamen vil typisk inneholde ett eller to slike spørsmål. Husk: Nipugging er ikke trikset på en så fin dag, ta det med ro og nyt sola. -Andreas

29. mai: Exam for TMA4123 will take place in S2 and S3. 9:00 -13:00, on June 2.

25. mai: Preexam meeting for TMA4123 will take place on Friday, June 1, 9:00 -- 10:30, room F2.

24. mai: Text and solutions to exam of May, 18 can be found here

16. mai: EXAM on May, 18 will take place in Dragvoll, Idretsbygg !!!

8. mai: Solutions to the midterm project can be found here and here

4. mai: Det blir spørretimer til eksamen onsdag 16. mai 13.15-15.00 i KJL5.

1. mai:
Øving 13 er lagt ut. Øvingen er kun for dem som mangler en på å få 8 godkjente øvinger. Det blir ingen øvingstimer i forbindelse med denne øvingen, men spørsmål kan stilles i treffetiden til Andreas, Yura eller Vegard. Innleveringsfrist er tirsdag 8. mai.

30. april:
For TMA4123: Eksemplet fra timen i dag kan løses med matlabkoden laplace.m.

Neste forelesning er på mandag til vanlig tid. Første time blir avrunding av pensum, andre time repetisjon. Tirsdag neste uke regner vi eksamensoppgaver. Jeg tar i mot ønsker på oppgave eller tema på mail.

For numerikkdelen er nå pensumlisten i forhold til utgave 8 oppdatert. Jeg har ikke 9. utgave av Kreyzig i øyeblikket, det kommer. Se Pensumliste.

25. april: results of the midterm test can be found here

Gammelt nytt...

Innhold

Praktisk info

Faglærer:
Yura Lyubarskii, rom 954 Sentralbygg II, tlf. (735) 93526
E-post: yura@math.ntnu.no
Kontortid: Mandag 14:15 - 15:00, or by appointment.
Faglærer numerikk:
Andreas Asheim, rom 644 Sentralbygg II, tlf. (735) 91007
E-post: andreas.asheim@math.ntnu.no
Kontortid: Mandag 14:15-15:00
Overstudass:
Vegard Aksnes, rom 393A Nordre Lavblokk, tlf 918 74 693
E-post: vegardog@stud.ntnu.no
Kontortid: Fredag 10:15 - 11:00
(Rommet ligger bak låste dører ved innleveringsboksene. Ring meg, så kommer jeg og åpner.)
Forelesninger:
Mandag 12:15 - 14:00 F6 i 2. etasje i Gamle Fysikk
Tirsdag 8:15 - 10:00 G1 i Hovedfløy sokkel i Geologi-bygget
Øvingsundervisning
Gruppe 1,3,4: Torsdag 10:15 - 12:00
Gruppe 2: Onsdag 12:15 - 14:00
Gruppe 5: Torsdag 08:15 - 10:00
(mer info)
Midtsemesterprøve:
Tid og sted: Torsdag 15. mars, 10.15 - 11.15 i auditorium S3
Teller 20%
Hjelpemidler: Rottmann: "Matematisk formelsamling" og HP30S
Prøven blir en skriftlig flervalgsprøve.
Midtsemesterprøven vil dekke alt som er gjennomgått frem til tiltaksukene, se fremdriftsplan for hva som er gjennomgått. I tillegg vil det komme en enkel oppgave om komplekse tall.
Noen midtsemesterprøver fra tidligere år:
Vår 2006: oppgaver - fasit
Vår 2005: oppgaver og fasit
Høst 2004: oppgaver 1 og oppgaver 2 - fasit til begge
Eksamen:
TMA4123: 02.06.2007 skriftlig
TMA4125: 18.05.2007 skriftlig
Teller 80%
Hjelpemidler: kode C

Øvinger

Øvingene i dette faget er obligatoriske, dvs at minst 8 av 12 øvinger skal være godkjent før du kan gå opp til eksamen.

Opplegget blir som følger: Hver tirsdag legges det ut en ny øving på denne siden. Veiledningen kommer så på onsdag og torsdag, og innleveringsfristen er neste tirsdag. Løsningsforslag legges ut dagen etter innleveringsfristen.

Første øving blir lagt ut tirsdag 9. januar. Første øvingstime blir torsdag 11. januar.

Innlevering skal skje i 3. etg i nordre lavblokk, i hyller merket med "Matematikk 4M" eller "Matematikk 4N"og gruppenummer. Øvinger levert etter fristen blir ikke godkjent.

Spørsmål angående øvinger bes rettes til studass eller overstudass og ikke til faglærer.

Gruppeinndelingen er som følger:

Gruppe: Etternavn begynner på: Rom Studass:
1 TMA4123: Fra A t.o.m Huo ELROM-A168 Are Kullerud
2 TMA4123: F.o.m Johnsen til Å 734 i Sentralbygg II Anders Welde Vikan
3 TMA4125: Fra A t.o.m Johnsen ELROM-G034 Jon Marsh Duesund
4 TMA4125: F.o.m Klungland t.o.m Rørkjær ELROM-G026 Tom Håkon Holten
5 TMA4125: F.o.m Røstad til Å ELROM-G022 Inger Holterman Halvorsen

ELROM-A168 er i 1. etasje i Elektroblokk A.
De andre EL-rommene er i kjelleren i Gamle Elektro.
734 er i Sentralbygg II.

Sjekk hvor mange øvinger du har fått godkjent! TMA4123 TMA4125

Oppgaver:

Oppgaver
Veiledning
Innleveringsfrist
Løsningsforslag
11.01
16.01
18.01
23.01
25.01
30.01
01.02
06.02
08.02
13.02
15.02
20.02
22.02
13.03
Øving 8
TMA4125
TMA4123
22.03
27.03
Løsningsforslag 8
TMA4125: 1 2 3
TMA4123: 1 2 3
Øving 9
TMA4125
TMA4123
29.03
10.04
Løsningsforslag 9
TMA4125: 1 2 3 4 5
TMA4123: 1 2 3
Øving 10
TMA4125
TMA4123
12.04
17.04
Løsningsforslag 10
TMA4125: 1 2
TMA4123: 1 2
19.04
24.04
Løsningsforslag 11
Del: 1 2 3 4
26.04
01.05
Løsningsforslag 12
Del: 1 2 3
Treffetid
08.05
Løsningsforslag 13
Del: 1 2 3 4 5

Midtsemesterprosjekt

The midterm project consists of three parts.
They are not mandatory, but very much recommended. Solutions to the problems will be posed on web page around week 11. One of the exercises from the project will be included into final exam.

Fourier series
Fourier transform
Additional exercises

Foreløpig fremdriftsplan

Uke Dato
Avsnitt (Kreyszig 8. utgave)
(Kreyszig 9. utgave i rødt)
Tema
2 08.01, 09.01. 10.1, 10.2 (11.1) Fourierrekker
3 15.01, 16.01 10.3, 10.4 (11,2, 11.3) Fourierrekker
4 22.01, 23.01 10.5, 10.7 (11.4, 11.6) Fourierrekker
5 29.01, 30.01 10.8, 10.10 (11.7, 11.9) Fourierintegral, Fouriertransformasjon
6 05.02, 06.02 11.1 - 11.4 (12.1 - 12.4) Partielle differensialligninger
7 12.02, 13.02 11.5 (12.5) Partielle differensialligninger
8 19.02, 20.02 11.6 (12.6) Partielle differensialligninger
9   - Midtsemesteruke
10   - Midtsemesteruke
11 12.03, 13.03 5.1 - 5.3 (6.1 - 6.3) TMA4125: Laplacetransformasjon
11 12.03, 13.03 IMFs Matlabkurs TMA4123: Introduksjon til Matlab
12 19.03, 20.03 5.5 - 5.7, 11.12 (6.4, 6.5, 6.7,12.11) TMA4125: Laplacetransformasjon
12 19.03, 20.03 IMFs Matlabkurs TMA4123: Introduksjon til Matlab
13 26.03, 27.03 17.1, 17.2, 17.3 + notat, 17.5
(18.1, 18.2, 18.3 + notat, 18.5)
Numerikkintro, løsning ved iterasjoner,
Newtons metode for systemer, interpolasjon, integrasjon, derivasjon
14 - - Påske
15 (Mandag fri), 10.04
18.1 (20.1) Numerisk lineær algebra
16 16.04, 17.04 18.2, 18.3 (20.2, 20.3) Numerisk lineær algebra
17 23.04, 24.04 19.1, 19.3 (21.1, 21.3) Numeriske metoder for differensialligninger
18

30.04, (Tirsdag fri)

19.4, 19.6 (21.4, 21.6) Numeriske metoder for differensialligninger
19 07.05, 08.05 - Repetisjon

Foreløpig pensumliste (endringer kan komme)

TMA4123:

Erwin Kreyszig: Advanced Engineering Mathematics (8. utgave):
 • Kapittel 10: 1-2, 4-5, 7-8 og 10
 • Kapittel 11: 1-6
 • Kapittel 17: 1-3,5
 • Kapittel 18: 1, 2 fram til Choleskys metode og 3
 • Kapittel 19: 1, 3, 4 til ADI-metoden, 5 og 6
 • Introduksjon til Matlab
Erwin Kreyszig: Advanced Engineering Mathematics (9. utgave):
 • Kapittel 11: 1, 3-4, 6-7 og 9
 • Kapittel 12: 1-6
 • Kapittel 19: 1-3 og 5
 • Kapittel 20: 1-3
 • Kapittel 21: 1, 3-4 og 6
 • Iintroduksjon til Matlab
TMA4125:

Erwin Kreyszig: Advanced Engineering Mathematics (8. utgave):
 • Kapittel 5: 1-3 og 5-7
 • Kapittel 10: 1-2, 4-5, 7-8 og 10
 • Kapittel 11: 1-6 og 12
 • Kapittel 17: 1-3,5
 • Kapittel 18: 1, 2 fram til Choleskys metode og 3
 • Kapittel 19: 1, 3, 4 til ADI-metoden, 5 og 6
Erwin Kreyszig: Advanced Engineering Mathematics (9. utgave):
 • Kapittel 6: 1-5 og 7
 • Kapittel 11: 1, 3-4, 6-7 og 9
 • Kapittel 12: 1-6 og 11
 • Kapittel 19: 1-3 og 5
 • Kapittel 20: 1-3
 • Kapittel 21: 1, 3-4 og 6

Referansegruppe

Ragne Marie Skarra
Henriette E. M. Sætrang
Christian Morten Jens
Øystein Grøtting
Skriv til alle inkludert faglærer og overstudass.

Notater

 • Newtons metode for system (ps), (pdf)
 • Gauss-Seidel og Jacobi-iterasjoner i Matlab (pdf)
 • Ustabilitet i løsning av diffusjonsligningen (pdf)
 • Separation of variables (pdf)

Formelark

 • Laplace-transformasjoner (pdf)

Gammelt nytt

25. april: Det var en liten trykkleif i oppgave 4, øving 12 (det manglet et likhetstegn). Øvingen er oppdatert.

24. april:
Øving 12 er lagt ut.

16. april: Øving 11 er lagt ut.

11. april:
Ny beskjed: Gårsdagens forelesning var avmerket på min plan, men skulle den ikke ha vært. De som var der får repetisjon på mandag. Oppgave 7, 8 og 10b på øvingen er da litt foran pensum. Prøv likevel å gjøre disse, det skal ikke være alt for vanskelig.

10. april:
Øving 10 er lagt ut.

27. mars:
Øving 9 er lagt ut.

22. mars:
Midterm for those who were sick will take place on Monday, March 26, 14:00 -- 15:00, room 922 SB2.

20. mars:
Øving 8 er lagt ut.

20. mars:
I uke 12, 13 og 15 vil ikke studassene for gruppe 3 og 5 være tilstede. Disse gruppene bør derfor spre seg så godt som mulig på gruppe 1, 2 og 4. Øvinger leveres som normalt.

19. mars:
The answers to the test are here
Due to my misprint in problem 3, this problem and problem 4 (which is affected by this misprint will be taken into account for all students).

13. mars:
No homework this week.

12. mars: Premidterm meeting will take place on Wednesday, March 14, 8:30 -- 10:00, room G1. Those who have questions related to midterm are welcomed to come and ask them.

7. mars: Midtsemesterprøven vil dekke alt som er gjennomgått frem til tiltaksukene, se fremdriftsplan for hva som er gjennomgått. I tillegg vil det komme en enkel oppgave om komplekse tall.

6. mars:
Neste møte i referansegruppen er mandag 12. mars. Dersom noen har noe de ønsker å ta opp, vennligst ta kontakt med referansegruppen.

22. februar:
Informasjon om midtsemesterprosjekt er lagt ut her.

20. februar:
Øving 7 er lagt ut.

19. februar:
I put instruction about separation of variables into the section Notater.

13. februar: I uke 11 og 12 foreleses TMA4123 i G21 på mandager og i R4 på tirsdager. Fra og med uke 13 foreleses emnene samlet igjen i de vanlige auditoriene.

13. februar:
Øving 6 er lagt ut.

11. februar:
Studassen til gruppe 1, Are Kullerud, er forhindret i å møte 15. februar. Fint om gruppe 1 kan spre seg på de andre studassene denne uken. Øving leveres som normalt.

8. februar:
Det blir ingen kontortid for overstudass fredag 9. februar. Send eventuelle spørsmål på e-post.

6. februar:
Øving 5 er lagt ut.

5. februar:
Midtsemesterprøven blir torsdag 15. mars, 10.15 - 11.15 i auditorium S3. Mer info her.

5. februar: Neste møte i referansegruppen blir mandag 12. mars klokken 14.15.

30. januar: Øving 4 er lagt ut.

29. januar:
The first meeting of the reference group will take place on February 5. Please transmit your requests if any to some member of the group. This is the most convenient and easy way to ask for some changes/improvements

24. januar: Referansegruppen er opprettet. Se her.

23. januar: Øving 3 er lagt ut.

16. januar:
Øving 2 er lagt ut.

15. januar:
Ny øvingstid for gruppe 5 er torsdager 08.15 - 10.00 i ELROM-G022 (samme rom som før).

12. januar:
Etter å snakket med gruppe 2 i går, ble vi enige om å flytte øvingstimen for gruppe 2 til onsdag 12.15 - 14.00 i rom 734 Sentralbygg II.

10. januar:
Det blir foreløpig ingen flytting av øvingstimer. Øvingstimene i morgen går som normalt, bortsett fra for Gruppe 4. Studassen deres er forhindret i å møte, det er derfor fint om dere sprer dere på de andre rommene.

9. januar:
Øving 1 er lagt ut.

8. januar: Gjelder KUN studentene som tar TMA4123 og har etternavn f.o.m Johnsen til Å. Vi prøver å
flytte øvingen til torsdager 14.15 - 16.00. Kan de av studentene dette IKKE passer for sende en mail til vegardog@stud.ntnu.no så snart som mulig.

8. januar:
Da er hjemmesiden på plass. Info om gruppeinndeling kommer fortløpende.

5. januar:
Velkommen til hjemmesiden for TMA4123 og TMA4125. Kursene har felles hjemmeside da de foreleses sammen hele semesteret, bortsett fra i to uker. Da vil TMA4125 ha om Laplacetransformasjonen, mens TMA4123 vil få en introduksjon til Matlab. Mer informasjon om dette kommer senere.

Første forelesning blir mandag 8. januar 12.15 - 14.00 i F6 for både TMA4123 og TMA4125.

Lærebok blir Erwin Kreyszig: "Advanced Engineering Mathematics". Boken har kommet i 9. utgave i år, men dersom du har 8. utgave kan du godt bruke denne.Redaktør: Instituttleder   Kontaktadresse: Yura Lyubarskii   Sist oppdatert: 08.02.2007