Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for matematiske fag

Gamle eksamensoppgaver


Matte 4M kan finne gamle eksamensoppgaver her

TMA4123 Matematikk 4M &

TMA 4125 Matematikk 4N

Vår 2010


EXAMS DATO: 03.06.2010

Siste nytt:




7 juni: Solutions numerical part.

7 juni: Solutions mathematical part.

2 juni: Formelark til eksamen er blitt gjort tilgjengelig under notater.

1 juni: OBS:Det er blitt påpekt at newtons metode for systemer feilaktig ikke står på den fulstendige pensumlisten. Dette skal den altså gjøre og er blitt fikset.

31 mai: Spørretime til eksamen imorgen (tirsdag) 13:15-16:00 i S8

5 mai: Fullstendig pensumliste for numerikkdelen av kurset er blitt publisert.

29 april: Forelesingene fra tidligere undervisningsår er blitt lagt ut tilgjengelig for nedlasting under notater. Merk at pensum ikke vil være identisk, og små avvik vil kunne forekomme.

23 april: Det har blitt lagt ut en 13. øving. Den vil ikke bli veiledet men kan bli levert inn for godkjenning.

22 april: Uka 17 - Repetisjonstimer.

15 april: Øving 12 er lagt ut.

25 mars: Øving 11 er lagt ut.

19 mars: Øving 10 er lagt ut.

11 mars: Øving 9N er lagt ut.

11 mars: Matlab-filene gjennomgått i forelesing for M-paralellen fredag 5 mars kan lastes ned her

09 mars: Øving 8 for M-parallellen er lagt ut. Øvingen teller dobbelt og det vil ikke bli lagt ut en øving 9 for M-parallellen.

08 mars: Det er blitt oppdaget en feil i øving 8. I oppgave 8 skal y'(0) = -14 og ikke 14. Dette er nå blitt rettet opp.

04 mars: Øving 8 er lagt ut for N-parallellen. Øvingen til M-parallellen kommer senere.

26 februar: Øving 7 er lagt ut.

25 februar: TMA4123 will have lectures on Matlab during weeks 9 and 10.
Thursady : H1
Friday: B2
Time is the same as for the regular lectures.

19 februar: Øving 6 er lagt ut.

11 februar: Øving 5 er lagt ut.

09 februar: Referansegruppe, fremdriftsplan og pensumliste er oppdatert.

03 februar: Øving 4 er lagt ut.

28 januar: Øving 3 er lagt ut. Etter ønske fra studentene vil øvingene bli lagt ut tidligere fra nå av.

22 januar: Øving 2 er lagt ut.

18 januar: Øvingsgruppene er satt opp.

16 januar: Øvingsgruppene for MTKJ og MTPETR er ikke helt ferdig. Studentene bes om å fordele seg jevnt på veiledningsrommene inntil gruppene er satt opp. Gruppene vil bli delt inn etter alfabetisk rekkefølge. Dette er dere sannsynligvis vant med fra tidligere, og de fleste av dere vil derfor ha en analelse om hvilket rom dere tilhører. Bruk fornuften!

15 januar: Homework 1 (week 2): here



For dette spesielle oppgave innlevering frist utesetes for en uka. Den blir 3.02.2010.

Innhold

Praktisk info

Kursene har felles hjemmeside da de foreleses sammen hele semesteret, bortsett fra i to uker. Da vil TMA4125 ha om Laplacetransformasjon, mens TMA4123 vil få en introduksjon til Matlab. Mer informasjon om dette kommer senere.

Faglærer:
Yura Lyubarskii, rom 954 Sentralbygg II, tlf. (735) 93526
E-post: yura@math.ntnu.no
Kontortid: Etter avtale
Faglærer numerikk:
Kjetil André Johannessen, rom 652 Sentralbygg II, tlf. (735) 90486
E-post: kjetijo@math.ntnu.no
Kontortid: Etter avtale
Overstudass:
Johannes Bédos Ulvin, tlf 47058039
E-post: johannul@stud.ntnu.no
Kontortid: Etter avtale
Forelesninger:
Torsdag 10:15 - 12:00 i S2
Fredag 13:15 - 15:00 i S2
Øvingstimer:
MTKJ:
Mandag 12:15-14:00 i KJL21, KJL22, KJL23, KJL24
MTPETR:
Tirsdag 10:15-12:00 i KJL22, KJL23, B21, B22
MTTEKGEO:
Onsdag 10:15-12:00 i R21
MTMT:
Mandag 12:15-14:00 i B22
Lærebok:
Erwin Kreyszig, Advanced Engineering Mathematics, 8. eller 9. utgave.

Øvinger

Øvingene i dette faget er obligatoriske, dvs at minst 8 av 12 øvinger skal være godkjent før du kan gå opp til eksamen.

Opplegget blir som følger: Hver fredag legges det ut en ny øving på denne siden. Veiledningen kommer så påfølgende uke, og innleveringsfristen er onsdag kl 16:00 uken etter at øvingen ble veiledet. Løsningsforslag legges ut dagen etter innleveringsfristen.

Innlevering skal skje i 3. etg i nordre lavblokk, i hyller merket med "Matematikk 4M" eller "Matematikk 4N"og gruppenummer. Øvinger levert etter fristen blir ikke godkjent.

Spørsmål angående øvinger bes rettes til studass eller overstudass og ikke til faglærer.

Gruppeinndeling for TMA4125:

Gruppe: Studieprogram/Etternavn begynner på: Rom: Studass:
1 MTKJ: Andersen-Glas KJL24 Lene Marie Lysgaard Bristøl
2 MTKJ: Hansen-Kolstad KJL23 Helene Sundheim
3 MTKJ: Lauvås-Skanke KJL21 Cecilie Margrethe Tangås
4 MTKJ: Skjellegrind-Aanonsen KJL22 Jarle Skrebergene
5 MTPETR: Aftret-Evensen KJL22 Ola Terje Miljeteig
6 MTPETR: Fiskkjønli-Kjørlaug B21 Ida Hjorth
7 MTPETR: Kjøraas-Riveland KJL23 Endre Oppen
8 MTPETR: Rye-Sollied B22 Bård Haugland Rosef
9 MTTEKGEO: Alle R21 Helene Sundheim
Antall godkjente øvinger kan sjekkes her (for TMA4125)

Gruppeinndeling for TMA4123:

Studieprogram: Rom: Studass:
MTMT B22 Vegar Andersen
Antall godkjente øvinger kan sjekkes her (for TMA4123)

Oppgaver:

Oppgaver
Veiledning
Innleveringsfrist
Løsningsforslag
Uke 3
03.02
Uke 4
03.02
Uke 5
10.02
Uke 6
17.02
Uke 7
24.02
Uke 8
03.03
Uke 9
10.03
Uke 10
17.03
Uke 11
24.03
Uke 11
24.03
Uke 12
07.04
Uke 15
21.04
Uke 16
28.04
Ingen veiledning
05.04

Referansegruppe

 • Dias Assembaev: assembay@stud.ntnu.no - MTPETR
 • Elin Schonhovd Dæhlen: elinscho@stud.ntnu.no - MTKJ
 • Monika Mielnik: mielnik@stud.ntnu.no - MTKJ
 • Sebastian Benavides:benavide@stud.ntnu.no - MTPETR
 • Ann Kristin Bjekelund:annkribj@stud.ntnu.no -MTMT
Skriv til alle inkludert faglærer og overstudass.

Foreløpig fremdriftsplan

Uke
Avsnitt
(Kreyszig 9. utgave)
(Kreyszig 8. utgave i rødt)
Tema
2 11.1 (10.1, 10.2) Fourierrekker
3 11.2, 11.3 (10.3, 10.4) Fourierrekker
4 11.4, 11.6(10.5, 10.7) Fourierrekker
5 11.7, 11.9 (10.8, 10.10) Fourierintegral, Fouriertransformasjon
6 12.1, 12.3 - 12.4 (11.1, 11.3 - 11.4) Partielle differensialligninger
7 12.5 (11.5) Partielle differensialligninger
8 12.6 (11.6) Partielle differensialligninger
9 6.1 - 6.3 (5.1 - 5.3) TMA4125: Laplacetransformasjon
9 IMFs Matlabkurs TMA4123: Introduksjon til Matlab
10 6.4, 6.5, 6.7, 12.11 (5.5 - 5.7, 11.12) TMA4125: Laplacetransformasjon
10 IMFs Matlabkurs TMA4123: Introduksjon til Matlab
11 19.1 - 19.3 + notat, 19.5
(17.1, 17.2, 17.3 + notat, 17.5)
Numerikkintro, løsning ved iterasjoner,
Newtons metode for systemer, interpolasjon, integrasjon, derivasjon
12 20.1 (18.1) Numerisk lineær algebra
13 - Påske
14 20.2, 20.3 (18.2, 18.3) Numerisk lineær algebra
15 21.1, 21.3 (19.1, 19.3) Numeriske metoder for differensialligninger
16 21.4, 21.6 (19.4, 19.6) Numeriske metoder for differensialligninger
17 - Repetisjon

Foreløpig pensumliste

NB: Alle øvinger er pensum!

TMA4125:

Erwin Kreyszig: Advanced Engineering Mathematics (9. utgave):
 • Kapittel 6: 1-5 og 7
 • Kapittel 11: 1-4, 6-7 og 9
 • Kapittel 12: 1-6 og 11
 • Kapittel 19: 1, 2 (fram til sekantmetoden), 3 (fram til newton's divided difference interp.) og 5 (utenom gauss-integrering)
 • Newtons metode for systemer
 • Kapittel 20: 1-3 og 4 (kun vektor-normer og matrise-normer)
 • Kapittel 21: 1 (samt RK-tableaux beskrevet i dette notatet), 3, 4 og 6

Erwin Kreyszig: Advanced Engineering Mathematics (8. utgave):
 • Kapittel 5: 1-3 og 5-7
 • Kapittel 10: 1-2, 4-5, 7-8 og 10
 • Kapittel 11: 1-6 og 12
 • Kapittel 17: 1, 2 (fram til sekantmetoden), 3 (fram til newton's divided difference interp.) og 5 (utenom gauss-integrering)
 • Newtons metode for systemer
 • Kapittel 18: 1-3 og 4 (kun vektor-normer og matrise-normer)
 • Kapittel 19: 1 (samt RK-tableaux beskrevet i dette notatet), 3, 4 og 6

TMA4123:

Erwin Kreyszig: Advanced Engineering Mathematics (9. utgave):
 • Kapittel 11: 1-4, 6-7 og 9
 • Kapittel 12: 1-6
 • Kapittel 19: 1, 2 (fram til sekantmetoden), 3 (fram til newton's divided difference interp.) og 5 (utenom gauss-integrering)
 • Newtons metode for systemer
 • Kapittel 20: 1-3 og 4 (kun vektor-normer og matrise-normer)
 • Kapittel 21: 1 (samt RK-tableaux beskrevet i dette notatet), 3-4 og 6
 • Introduksjon til Matlab

Erwin Kreyszig: Advanced Engineering Mathematics (8. utgave):
 • Kapittel 10: 1-2, 4-5, 7-8 og 10
 • Kapittel 11: 1-6
 • Kapittel 17: 1, 2 (fram til sekantmetoden), 3 (fram til newton's divided difference interp.) og 5 (utenom gauss-integrering)
 • Newtons metode for systemer
 • Kapittel 18: 1-3 og 4 (kun vektor-normer og matrise-normer)
 • Kapittel 19: 1 (samt RK-tableaux beskrevet i dette notatet), 3, 4 og 6
 • Introduksjon til Matlab

Notater

Fagkode
Oppgave
Løsningsforslag
TMA4125
TMA4125
TMA4125
Tidligere eksamensoppgaver
Fagkode + semester Oppgave Løsningsforslag
SIF501X-1999-høst skjerm utskrift skjerm utskrift
SIF501X-1999-kont skjerm utskrift skjerm utskrift
SIF501X-1999-vår skjerm utskrift skjerm utskrift
SIF501X-2000-høst skjerm utskrift skjerm utskrift
SIF501X-2000-kont skjerm utskrift skjerm utskrift
SIF501X-2000-vår skjerm utskrift skjerm utskrift
SIF501X-2001-høst skjerm utskrift skjerm utskrift
SIF501X-2001-kont skjerm utskrift skjerm utskrift
SIF501X-2001-vår skjerm utskrift skjerm utskrift
SIF501X-2002-høst skjerm utskrift skjerm utskrift
SIF501X-2002-kont skjerm utskrift skjerm utskrift
SIF501X-2002-vår skjerm utskrift skjerm utskrift
SIF501X-2003-kont skjerm utskrift skjerm utskrift
SIF501X-2003-vår skjerm utskrift skjerm utskrift
TMA4125/30-2004-høst skjerm utskrift skjerm utskrift
TMA4125/30-2004-kont skjerm utskrift skjerm utskrift
TMA4125/30-2005-høst skjerm utskrift skjerm utskrift
TMA4125/30-2005-vår skjerm utskrift skjerm utskrift
TMA4125/30-2006-kont skjerm utskrift skjerm utskrift
TMA4125/30-2006-vår skjerm utskrift skjerm utskrift
TMA4123/25-2007-vår oppg. og lf i eitt
TMA4130-2007-kont skjerm skjerm
TMA4130-2007-høst skjerm skjerm


Redaktør: Instituttleder   Kontaktadresse: Yura Lyubarskii   Sist oppdatert: 09.02.2010