Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for matematiske fag

TMA 4130 Matematikk 4N - haust 2007

Innhald
Siste nytt Faginformasjon
Framdriftsplan Pensumliste
Øvingar Øvingsgrupper
Førelesingsplan Referansegruppe
Gammalt nytt Gamle eksamensoppgåver

Til toppen

Siste nytt

11.12 Here are the exam problems
and their solutions

26.11 Preexam meeting will take place on Thursday, December 6, 15:15 - 17:00, Room F1.

25.11 Fasit til midtsemesterprøva er lagt ut under forelesingsplanar.

16.11 Siste frist for godkjenning av øvingsopplegget er torsdag den 22. Da må eg sende inn lister over kven som har nok øvingar og ikkje. Ta kontakt i god tid på e-post ( kristast(a)stud.ntnu.no ) viss det er noko som er feil med tal på registrerte øvingar. De sjekkar kor mange øvingar de har godkjent her.

15.11 Formelark og liten laplacetabell til eksamen ligg her.

14.11 Lf 11 er lagt ut her.

12.11 Siden noen av dere ytret ønske om å få slidene mine før forelesning, her er en midlertidig versjon av notatene om partielle differensialligninger. Ingen garanti for at det ikke er knastefeil el.l. English lecture notes on PDEs here.

07.11 Del 2 til lf 10 er lagt ut. I den nederste formelen på side 1 skal det stå -w^2, ikkje w^2.

07.11 Øving 12 og lf til øving 10 er lagt ut her.

05.11 Siden noen av dere ytret ønske om å få slidene mine før forelesning, her er en midlertidig versjon av notatene om ordinære differensialligninger. Ingen garanti for at det ikke er knastefeil el.l. English lecture notes on ODEs here.

01.11 Øving 11 og lf til øving 9 er lagt ut her.

30.10 Som lovet, her er forelesningsnotatene mine for numerisk lineær algebra. English lecture notes on numerical linear algebra here.

30.10 Som lovet, her er forelesningsnotatene mine for numerisk integrasjon. English lecture notes on numerical integration here.

30.10 Øving 10 og lf til øving 8 er lagt ut her.

23.10 La ut lenke til notat om Newtons metode for system i pensumlisten, evnt klikk her.

10.10 Øving 9 og lf til øving 7 er lagt ut her.

15.10 Ny versjon av øving 8 er lagt ut. Det var eit er lik-teikn for mykje i oppgåve 3.

10.10 Øving 8 og lf til øving 6 er lagt ut her. Øvinga er felles for 4D og 4N,
sjå bort frå feil i overskrifta, eg skal straks rette det.

09.10 TEST MIDTERM We do not have midterm test in this course: your final grade will come just from the exam. Still in order to check your level of preparness we will have a test midterm on Monday, 15.10 during the lecture time. This test is voluntary and will not be graded. Nevertheless it is strongly recommended to participate in the test.

03.10 Øving 7 og lf til øving 5 er lagt ut her.

29.09 Samansetninga av øvingsgruppe 9 og 10 har blitt litt endra. Det gjeld berre dei med etternamn på K. Dei det gjeld kan gå i same øvingstimar som før, men levér i tilhøyrande hylle.

28.09 Oppgåve 2 i øving 6 har blitt endra. Det var med ein grenseverdi for
mykje i intervallet 0 < x < pi. Førelesingsplan 11 og 12 er også lagt ut.

Til toppen

Pensumliste
Frå Erwin Kreyszig: Advanced Engineering Mathematics, 8. utgave
Pensumliste:(9. utgave) kap. 6.1- 6.7 Laplacetransformasjon
kap. 9.6-9.7 og appendix A3.2. Partiellderiverte
kap. 11.1 - 11.4, 11.6 - 11.7 og 11.9 Fourier-rekker, Fourier-integral og Fourier-transformasjon
kap. 12.1 - 12.4 og 12.5 - 12.6 Partielle differensiallikningar
kap. 19.1 - 19.3 og 19.5 Generelle numeriske metodar
kap. 20.1 -20.3 Numerisk lineær algebra
kap. 21.1, 21.3 - 21.4 og 21.6 Numeriske metodar for ordinære og partielle differensiallikningar.
Notat om Newtons metode for system.
Alle øvingar er pensum.
Pensumliste:(8. utgave) kap. 5.1-5.7 (Laplacetransformasjon.)
kap. 8.8-8.9 og appendix A3.2. (Partiellderiverte.)
kap. 10.1-10.5, 10.7-10.8, 10.10 (Fourier-rekker, Fourier-integral og Fourier-transformasjon.)
kap. 11.1-11.4, 11.5-11.6 (Partielle differensiallikningar.)
kap. 17.1-17.3, 17.5 (Generelle numeriske metodar.)
kap. 18.1-18.3 (Numerisk lineær algebra.)
kap. 19.1, 19.3-19.4, 19.6 (Numeriske metodar for ordinære og partielle differensiallikningar.)
Notat om Newtons metode for system.
Alle øvingar er pensum.

Øvingar
Øving Rettleiing Løysningsforslag Frist
Øving 1 Veke 35 Del 1 og del 2 3.9 kl 08.00
Øving 2 Veke 36 Lf2 12.9 kl 09.00
Øving 3 Veke 37 Lf3 19.9 kl 09.00
Øving 4 Veke 38 Lf4 26.9 kl 09.00
Øving 5 Veke 39 Lf5og lf til oppg. 6 03.10 kl 09.00
Øving 6 Veke 40 Del 1og del 2 10.10 kl 09.00
Øving 7 Veke 41 Lf7 17.10 kl 09.00
Øving 8 Veke 42 Lf 8 24.10 kl 09.00
Øving 9 Veke 43 Del 1og Del 2 31.10 kl 09.00
Øving 10 Veke 44 Lf 10 og Del 2 7.11 kl 09.00
Øving 11 Veke 45 Lf 11 14.11 kl 09.00
Øving 12 Veke 46 Lf 12 21.11 kl 09.00

Til toppen

Øvingsgrupper
Stud. retn. Gruppe Tid Rom Studentar
MTPROD 1 Ons. 12.15-14 R54 A-Jor
2 Ons. 12.15-14 B21, B23 Jul-Rog
3 Ons. 12.15-14 MA22, MA24 Rok-Å
MTIØT 4 Ons. 14.15-16 R20 A-Lød
5 Tors. 15.15-17 Kjel24 M-Å
MTGEOP 6 Tors 14.15-16 MA24 A-L
7 Tors 14.15-16 B21, B23 Mat-Å
MTNANO 8 Fre. 10.15-12 R21 A-Å
MTMART 9 Ons. 12.15 - 14 R73 A-Kla
10 Fre. 12.15-14 MA21, MA22 Kri-Å
MTENERG 11 Fre. 12.15-14 Kjel24 A-Hei
12 Fre. 12.15-14 Kjel 23, kjel 22 Hel-Rog
13 Fre. 12.15-14 B23, B21 Rot-Å

Til toppen

Fremdriftsplan (førebels)
Veke Avsnitt (Kreyszig 9. utgåve, 8. utgåve i parentes) Tema
34 6.1 og 6.2 (5.1-5.2) Laplacetransformasjon
35 6.3-6.6 (5.3-5.5) Laplacetransformasjon
36 6.4,6.7 og 11.1 (5.6-5.7, 10.1-10.2) Laplacetransformasjon, Fourierrekker
37 11.1-11.3 (10.2-10.4) Fourierrekker
38 11.4-11.6 (10.5-10.7) Fourierrekker
39 11.7 og 11.9 (10.8, 10.10) Fourierintegral, Fouriertransformasjon
40 12.1-12.4 (11.1-11.4) Partielle differensiallikningar
41 12.5 og 12.6 (11.5 og 11.6) Partielle differensiallikningar
42 12.11, 19.1-19.2 (11.12, 17.1-17.2) Partielle differensiallikningar, numerikkintro, løysning ved iterasjonar
43 19.3 + notat, 19.5 (17.3 + notat, 17.5) Newtons metode for system, interpolasjon, integrasjon, derivasjon
44 20.1-20.2 (18.1-18.2) Numerisk lineæralgebra
45 21.1, 21.3 (19.1, 19.3) Numeriske metodar for difflikninger
46 21.4, 21.6 (19.4, 19.6) Numeriske metodar for difflikningar
47   Repetisjon
48   Repetisjon

Til toppen

Referansegruppe
Medlemmar:

Carl Fosli
Vidar Tonaas Fauske
Fredrik V.Endersen
Alexander Hammersgaard

Write to all members of the group, to the overstudass and to me.
Referat frå første møte i referansegruppa:
Referat 17.09.2007

Til toppen

Faginformasjon
Faglærer: Yurii Lyubarskii

Yurii Lyubarskii, rom 954, Sentralbygg II, tlf. 73593526.
E-post: yura(a)math.ntnu.no
Treffetid: Monday 14:15 - 15:00, room 954, SB2.
Numerikkdel: Arne Morten Kvarving

Arne Morten Kvarving, rom 1340, Sentralbygg II, tlf. 73593560.
E-post: arnemort(a)math.ntnu.no
Treffetid: Wednesday 14:15 - 15:00, room 1340, SB2.
Overstudass: Kristian Prestrud Astad
E-post: kristast(a)stud.ntnu.no
Viss de ønskjer å treffe meg er det berre å sende ein e-post, så finn vi eit møtetidspunkt som passar.
Timeplan: Timeplan kan du finne her.
Øvingar: Det er 12 øvingar i faget, og 8 av desse er obligatoriske.
Øvingane leverast i hyller i 3.etg i nordre lågblokk i sentralbygg 2.
Hyllene for gruppe 1-6 er på venstre side av rommet, 7-13 er på høgre side av rommet.
Øvingene skal merkes med namn, gruppenr. og linje.
Sjekk kor mange godkjente øvingar du har her
Eksamensdato: 8. desember
Romplassering finn de på studweb.
Formelark: Numerikkformlar og Liten Laplacetabell

Til toppen

Tidlegare eksamensoppgåver
All problems together (Mathematical part)
Fagkode + semester Oppgåve Løysningsforslag
SIF501X-1999-høst skjerm utskrift skjerm utskrift
SIF501X-1999-kont skjerm utskrift skjerm utskrift
SIF501X-1999-vår skjerm utskrift skjerm utskrift
SIF501X-2000-høst skjerm utskrift skjerm utskrift
SIF501X-2000-kont skjerm utskrift skjerm utskrift
SIF501X-2000-vår skjerm utskrift skjerm utskrift
SIF501X-2001-høst skjerm utskrift skjerm utskrift
SIF501X-2001-kont skjerm utskrift skjerm utskrift
SIF501X-2001-vår skjerm utskrift skjerm utskrift
SIF501X-2002-høst skjerm utskrift skjerm utskrift
SIF501X-2002-kont skjerm utskrift skjerm utskrift
SIF501X-2002-vår skjerm utskrift skjerm utskrift
SIF501X-2003-kont skjerm utskrift skjerm utskrift
SIF501X-2003-vår skjerm utskrift skjerm utskrift
TMA4125/30-2004-høst skjerm utskrift skjerm utskrift
TMA4125/30-2004-kont skjerm utskrift skjerm utskrift
TMA4125/30-2005-høst skjerm utskrift skjerm utskrift
TMA4125/30-2005-vår skjerm utskrift skjerm utskrift
TMA4125/30-2006-kont skjerm utskrift skjerm utskrift
TMA4125/30-2006-vår skjerm utskrift skjerm skjerm
TMA4123/25-2007-vår oppg. og lf i eitt
TMA4130-2007-kont skjerm skjerm

Til toppen

Gammalt nytt
26.09 Øving 6 og lf til øving 4 er lagt ut her.

19.09 Førelesingsplanar er no lagt ut under lenka førelesingsplanar.

19.09 Øving 5 og lf til øving 3 er lagt ut her.

13.09 Øving 4 er felles med matte 4D. Det er derfor det står TMA4135 i overskrifta.

06.09 Alle stud.assane er no på plass.

05.09 Per i dag manglar framleis MTNANO, altså gruppe 8, stud.ass.
Alle dei andre gruppene har stud.assar. Eg håper å få på plass den siste stud.assen før fredag.

05.09 Øving 3 er no lagt ut her.

03.09 Lf til øving 1 er lagt ut her.

30.08 Øving 2 er lagt ut her. Innleveringsfrist 12. september kl 09:00

28.08 Samansetninga av øvingsgruppene er blitt litt endra. Sjekk di gruppe slik at du kan møte opp til rett tid og stad.

22.08 Øvingsgruppene i MTMART og MTNANO må denne veka fordele seg på dei andre
øvingsgruppene. Dette er fordi det ikkje er nok stud.assar i faget per i dag. Det blir tilsett stud.assar no, og eg håper det er i orden til neste veke. Følg med på heimesida for oppdatert informasjon.

22.08 Øving 1 er lagt ut her. Innleveringsfrist 3. september kl 08:00

22.08 All instructions will start from the next week.

13.08 Første forelesning mandag 20. august. Time for the first lecture is changed, it will be from 10:15 to 12:00. Room F1

Til toppen

Førelesingsplanar
These are notes I write before the lectures mainly for myself.
The content of concrete lectures may be slightly different.
LAPLACE TRANSFORM:
Plan 1, Plan 2, Plan 3, Plan 4, Plan 5, Plan 6
FOURIER SERIES and INTEGRALS:
Plan 6, Plan 7, Plan 8, Plan 9, Plan 10
PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS
Plan 11, Plan 12, Plan 13, Plan 14,
REPETITION
Plan 15, Plan 16, Midtsemesterprøve Fasit til midtsemesterprøve

----------------
Redaktør: Instituttleder    Kontaktadresse:Yurii Lyubarskii    Last modified: Wed Aug 9 16:53:43 MEST 2006