TMA4140 (Diskret matematikk) Gamle eksamener

Eksamener i TMA4140
Eksamensoppgaver Løsningsforslag
2004
Ordinær
Semesterprøve
Kontinuasjon PDF PostScript PDF PostScript
2003
Ordinær PDF PostScript PDF PostScript
Semesterprøve PDF PDF PostScript

Eksamener fra da kurset het SIF5015
Eksamensoppgaver Løsningsforslag
2003
Kontinuasjon PDF PostScript PDF PostScript
2002
Høst PDF PostScript PDF PostScript
Kontinuasjon PDF PostScript PDF PostScript
Vår PDF PostScript PDF PostScript
2001
Ordinær PDF PostScript PDF PostScript
Kontinuasjon PDF PostScript
2000
Ordinær PDF PostScript PDF PostScript
Kontinuasjon PDF PostScript PDF PostScript
1999
Ordinær PDF PostScript PDF PostScript
Kontinuasjon PDF PostScript
1998
Ordinær PDF PostScript PDF PostScript
Kontinuasjon PDF PostScript PDF PostScript