Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for matematiske fag

MA1301 Tallteori høst 2005

Short information in english

Undervisning:

Forelesninger

Forelesningene i MA1301 vil holdes i EL3, tirsdag 10.15-11.00 og fredag 8.15-10.00 av Jon Eivind Vatne. Første gang er tirsdag 23/8, siste gang fredag 25/11.

Øvinger

Tidene for for øvingene er tirsdag 11.15-12.00 (EL 3), tirsdag 12.15-13.00 (R52) eller tirsdag 13.15-14.00 (R40). Første gang blir tirsdag 30/8. Øvingene holdes av Thomas Gregersen.

Trefftider

Foreleser har trefftid på 950, Sentralbygg II, onsdag 13-14 og torsdag 13-14. Øvingslærer har trefftid fredag 11-12, R50. NB: Trefftid onsdag 9/11 og torsdag 10/11 er avlyst.

Eksamen:

Eksamen avholdes onsdag 30/11. Midtsemesterprøve avholdes fredag 7/10. Midtsemesterprøven vil finne sted i EL3 (for studenter med etternavn som begynner på A-0)/EL6 (for studenter med etternavn som begynner på P-Å), 8.00-10.00. Ingen hjelpemidler tillatt. Studenter som har krav på ekstra tid vil få 30 minutter ekstra på midtsemesterprøven. De som skal ha spesialtilpasning, må selv varsle faglærer (altså Jon Eivind Vatne).
Teksten til midtsemesterprøven: bokmål, nynorsk og engelsk. Om du ikke hadde anledning til å møte til midtsemesterprøven, vil jeg anbefale deg å sette av en og en halv time til å regne gjennom oppgavesettet (uten noen hjelpemidler). Løsningsforslag til midtsemesterprøven.

Resultater midtsemesterprøve

Listen i pdf.

Teksten til eksamen

bokmal,nynorsk,english. Løsningsforslag

Begrunnelse for karaktersetting

Kandidatene kan få en kortfattet redegjørelse for karaktersettingen ved å sende en e-post med kandidatnummer til faglærer Jon Eivind Vatne. Karakterfordelingen totalt på eksamen var som følger: av 69 kandidater var det 57 bestått, 12 stryk. Det ble 5A, 11B, 27C, 8D, 6E og altså 12F.

Pensum:

Pensum er i hovedsak felles med videreutdanningskurset MA6301.

Bok: David M. Burton Elementary Number Theory Fifth edition.

Kap. 1: Hele
Kap. 2: Hele
Kap. 3: Hele
Kap. 4: Hele
Kap. 5: Seksjonene 5.1,5.3,5.4
Kap. 7: Seksjonene 7.1,7.2,7.3 samt Teorem 7.6 s.139-140
Kap. 8: Seksjonene 8.1,8.2
Kap. 11
I tillegg er det et kompendium om RSA-kryptografi (skrevet av Per Roar Andenæs), som ligger her: ps, pdf
Det var en trykkfeil her tidligere: 5.4 er med i pensum, 5.2 er ikke.

Emnebeskrivelse:

Dette er emnebeskrivelsen, sakset fra studiehåndboken: Anbefalte forkunnskaper: Videregående skoles pensum i matematikk. Læringsmål: Emnet gir en innføring i elementær tallteori. Faglig innhold: Blant annet behandles største felles divisor, Euklids divisjonsalgoritme, lineære diofantiske ligninger, elementær primtallteori, lineære kongruenser, Fermats lille teorem, Eulers phi-funksjon, Eulers teorem med anvendelse innen kryptografi. Spesialstoff som kan variere fra år til år kan være tallteoretiske funksjoner, Fermats problem for n = 4, kvadratiske rester og generering av tilfeldige tall.

Tempoplan

Dette er en foreløpig tempoplan, så det kan komme endringer etterhvert. For studenter som følger MA6301 kan dette brukes som en anbefalt progresjonsplan for egen lesing. OBS Endret 22/9.

Dato I boken Stikkord
23/8   Oversikt over pensumet (pdf-notater)
26/8 1.1 Matematisk induksjon
30/8 1.2 Binomialteoremet, Pascals trekant (pdf-notater)
2/9 2.1 Divisjonsalgoritmen, kvotient og rest (pdf-notater)
6/9 2.2 Største felles divisor, minste felles multiplum (pdf-notater)
9/9 2.3 Euklids algoritme, beregning av største felles divisor (pdf-notater)
13/9 2.4 Lineære diofantiske ligninger(pdf-notater)
16/9 2.4 Lineære diofantiske ligninger fortsatt (pdf-notater)
20/9 3.1 Aritmetikkens fundamentalteorem (pdf-notater)
23/9 3.2 Primtallenes fordeling blant naturlige tall (pdf-notater)
27/9 3.3 Goldbachs formodning, primtall i aritmetiske følger (pdf-notater)
30/9   Oppsummering så langt (pdf-notater)
4/10   Spørsmål og svar
7/10   Semesterprøve
11/10 4.2 Kongruenser og restklasser (pdf-notater)
14/10 4.2,4.3 Kongruenser, delbarhetstester (pdf-notater)
18/10 4.4 Lineære kongruenslikninger (pdf-notater)
21/10 4.4 Det kinesiske restklasseteoremet (pdf-notater)
25/10 5.3 Fermats teorem (pdf-notater)
28/10 5.4,7.2 Wilsons teorem, Eulers $ \phi$-funksjon (pdf-notater)
1/11 7.3 Eulers teorem (pdf-notater)
4/11 (7.4)8.1 Teorem 7.6 i boken, orden modulo $ n$ (pdf-notater)
8/11 8.2 Primitive røtter modulo primtall (pdf-notater)
11/11 Krypt RSA-koder fra eget notat
15/11 11.1 Pythagoreiske tripler (pdf-notater)
18/11 11.2 Wiles-Fermat-teoremet (pdf-notater)
22/11   Oppsummering, gamle eksamensoppgaver, spørsmål og svar (pdf-notater)
25/11   Oppsummering, gamle eksamensoppgaver, spørsmål og svar (ingen notater, gjennomgang av gamle eksamensoppgaver)

Seksjonene som omhandler historien (f.eks. 4.1) vil ikke bli gjennomgått på forelesning, men studentene oppfordres til å lese dette selv.

Øvinger:

Her vil øvingsoppgavene blir lagt ut gjennom semesteret, cirka en uke før de gjennomgås. Tidene for øvingene er tirsdag 11.15-12.00 (R41), tirsdag 12.15-13.00 (R52) eller tirsdag 13.15-14.00 (R40). Første gang blir tirsdag 30/8. Hefter med gamle eksamensoppgaver fås kjøpt i instituttekspedisjonen.

Øving 1, tirsdag 30/8.

Øvingsoppgavene, pdf

Øving 2, tirsdag 6/9.

Øvingsoppgavene, pdf

Øving 3, tirsdag 13/9.

Øvingsoppgavene, pdf

Øving 4, tirsdag 20/9.

Øvingsoppgavene, pdf

Øving 5, tirsdag 27/9.

Øvingsoppgavene, pdf

Øving 6, tirsdag 4/10.

Øvingsoppgavene, pdf

Øving 7, tirsdag 11/10.

Gjennomgang av midtsemesterprøven (bokmål, nynorsk og engelsk). Løsningsforslag til midtsemesterprøven.

Øving 8, tirsdag 18/10.

Øvingsoppgavene, pdf

Øving 9, tirsdag 25/10.

Øvingsoppgavene, pdf

Øving 10, tirsdag 1/11.

Øvingsoppgavene, pdf

Øving 11, tirsdag 8/11.

Øvingsoppgavene, pdf

Øving 12, tirsdag 15/11.

Øvingsoppgavene, pdf

Øving 13, tirsdag 22/11.

Øvingsoppgavene, pdf

Løsningsforslag tidligere eksamen

Her er løsningsforslag for eksamen i fjor høst: pdf,ps (og oppgaveteksten). Det er skrevet av Petter Andreas Bergh. Håndskrevet løsningsforslag til eksamen 5/12-2003 i pdf-format. Kortfattet fasit til 26/5-2004, skrevet av Thomas Gregersen. Merk at den siste oppgaven, om Fibonacci-tallene, ikke er tatt med, siden den er mindre relevant i forhold til årets eksamen.


Redaktør: Instituttleder    Kontaktadresse: Jon Eivind Vatne