Johannes Vermeer: Girl with a pearl earring

Johannes Vermeer: Girl with a pearl earring

Forum for matematiske perler
(og kuriositeter)

Om Forum for matematiske perler (og kuriositeter)
2001/2002 · 2002/2003 · 2003/2004 · 2004/2005 · 2005/2006 · 2006/2007 · 2007/2008 · 2008/2009 · 2009/2010 · 2010/2011 · 2011/2012 · 2012/2013 · 2013/2014 · 2014/2015 · 2015/2016 · 2016/2017 · 2017/2018 · 2018/2019 · 2019/2020 · 2020/2021 · 2021/2022 · 2022→.

 

Foredrag 2019–2020

Christian Skau: Abelian integrals and the genesis of Abel's greatest discovery

Sted:
Zoom
Tid:
–13:00
Slides:
2020-05-15_abelIntegrals.pdf

Joachim Kock: Möbius inversion – from number theory to renormalisation

Sted:
Lunsjrommet i 13. etg., Sentralbygg 2
Tid:
–13:00
Referanse:
From Möbius inversion to renormalisation (arXiv)
Presentasjon:
Renskrevne ark (presentasjonen benyttet dokumentkamera)

I will explain, in elementary terms, how the idea of Möbius inversion develops from its origin in analytic number theory, concerning arithmetic functions (A. F. Möbius, 1832), via successive abstractions in combinatorics and algebra (G.-C. Rota, 1964), to applications in perturbative renormalisation in quantum field theory, regarding elimination of divergencies in Feynman diagrams (Connes–Kreimer, 1998). The keywords along the main steps are: the classical Möbius function in number theory; incidence algebras for posets, monoids, and categories, including the familiar inclusion-exclusion principle; abstract Möbius inversion in coalgebras; and finally the Atkinson fixed point formula in Rota–Baxter algebra and Bogoliubov's recursion in renormalisation theory.

Kristian Gjøsteen: Latticer og moderne kryptografi

Sted:
Lunsjrommet i 13. etg., Sentralbygg 2
Tid:
–13:00
Lysark:
2019-11-15_latticer.pdf

Latticer (gitter) har sitt opphav i spørsmålet om hvilke heltall som kan skrives som summer av kvadrater, og forekommer i arbeidene til blant annet Gauss, Lagrange og Minkowski («tallenes geometri»).

Latticer representerer naturlige matematiske spørsmål og dukker opp mange steder. Blant annet brukes latticer i definisjonen av elliptiske kurver over komplekse tall, og i mer anvendte områder som feilkorrigerende koder.

Latticer har blitt sentralt i moderne kryptografi. Latticer gir oss kraftige angrep på kryptosystemer. Latticer gir oss kryptosystemer med nye og viktige egenskaper. Og, ikke minst, gjennom en dyp kobling til fundamentale beregningsorienterte problemer gir latticer oss kryptosystemer som ikke er sårbare for fysikernes siste kvantemekaniske krumspring.

Jo Røislien: Forskningsformidling i smarttelefonens tidsalder

Sted:
Lunsjrommet i 13. etg., Sentralbygg 2
Tid:
–13:00

Vi drukner i informasjon og inntrykk. Og med smarttelefonens inntog er alt tilgjengelig for alle, hele tiden, når de vil. Og når folk kan velge hva de vil bruke tiden sin på – hvorfor skal de velge akkurat deg og det du vil si? Hvorfor skal de velge vanskelig vitenskap, når Game of Thrones er bare et tastetrykk unna? Formidling er noe mer enn å avlevere fakta, og jo mer større faktahaugen blir, og vanskeligere faktajungelen blir å manøvrere i, jo viktigere blir formidlerens rolle som ikke bare ekspert men også som motivator og guide. Gjennom anekdoter, filmer og demonstrasjoner forteller jeg om mitt arbeid med å formidle komplisert informasjon på storskala.

Hvordan når man ut til mange med sitt budskap når seertallene på tradisjonell TV stuper, og YouTube er verdens raskest voksende TV-kanal? Jeg viser eksempler på konkrete formidlingsutfordringer vi har støtt på i arbeidet med TV-serier og reklamefilmer, og hvordan disse ble løst.

Ola Mæhlen: The speed limit of multiplication

Sted:
Lunsjrommet i 13. etg., Sentralbygg 2
Tid:
–13:00
Slides:
2019-09-06.pdf

Though simple, the classical method we all learn for multiplying integers becomes very tedious as the factors grow. A paradigm shift happened in 1960 when a 23 year old mathematics student discovered an elegant new method that was far superior to the classical one for large numbers. Since then, “fast multiplication algorithms” has been an active area of research, and is now essential for efficient computations in today's computers. In this talk we shall look at the history of fast multiplication algorithms and briefly touch upon the most famous ones. Finally, we discuss a brand new algorithm from March 2019 by D. Harvey and J. van der Hoeven that operates at the conjectured speed limit of multiplication.