ST0103 Brukerkurs i statistikk

ST0103 Brukerkurs i statistikk

(Høst 2017)


Meldinger:

10.08.18: Eksamen kont. 2018 (med løsningsforslag) ligger nede.
17.12.17: Løsningsforslag for eksamen 16.12.17 er her.
10.11.17: Siste eksempel er her (se Oppgave 3).
05.10.17: Husk! På fredag (6.10.17) er det treffetid (12:00-14:00, rom 822). Kom med spørsmålene dine.
22.09.17: Det er ingen treffetid i dag 22.09.2017.
11.09.17: Informasjon om treffetid er plassert på websiden.
24.08.17: Forelesningene 29.8 og 31.08 blir gitt av Jarle Tufto.
01.08.17: Øvingene starter i uke 35.
01.08.17: Første forelesning er tirsdag 22.08.2016.
15.05.17: Denne siden er under konstruksjon.


Lærebok:   
Gunnar G. Løvås, Statistikk for universiteter og høgskoler, 3. utgave (2013), Universitetsforlaget.

Foreleser   
Nikolai Ushakov http://www.math.ntnu.no/~ushakov


Forelesninger:
Tirsdag 08:15-10:00 Rom KJL5
Torsdag 08:15-10:00 Rom KJL5

Øvinger:
Onsdag 08:15-10:00 Rom S23 (ADFERD OG EVOLUSJON, BBI)
Onsdag 16:15-18:00 Rom R20 (MBIOTS)
Torsdag 10:15-12:00 Rom KJL22 (BGEOL)
Torsdag 14:15-16:00 Rom S21 (BKJ)


Forelesningsplan:

 • Uke 34: 1.1-1.4, 2.1-2.5, 3.1-3.3
 • Uke 35: 3.4-3.6
 • Uke 36: 4.1-4.3
 • Uke 37: 4.4, 5.1-5.4
 • Uke 38: 5.5-5.8
 • Uke 39: 5.9, Sannsynlighetsteori: oppsummering og repetisjon
 • Uke 40: 6.1-6.3
 • Uke 41: 6.4
 • Uke 42: 6.5, Grunnlegende statistikk: oppsummering og repetisjon
 • Uke 43: 7.1-7.3
 • Uke 44: 7.3-7.5
 • Uke 45: 8.1-8.3
 • Uke 46: 8.3, Statistisk analyse: oppsummering og repetisjon
 • Uke 47: Repetisjon

  Forelesningslogg: • Øvinger

  Øvingene starter i uke 35. Det vil være fire øvingsgrupper:

 • 1. Onsdag 08:15-10:00 Rom S23 (ADFERD OG EVOLUSJON, BBI).
 • 2. Onsdag 16:15-18:00 Rom R20 (MBIOTS).
 • 3. Torsdag 10:15-12:00 Rom KJL22 (BGEOL).
 • 4. Torsdag 14:15-16:00 Rom S21 (BKJ).

  Øvingsbesvarelsene leveres inn og blir rettet av øvingslærer. Du må ha fått godkjent minst 6 øvinger for å få gå opp til eksamen. Det anbefales innlevering av alle øvingene. Minst 12 øvinger vil bli gitt. Fristen for innlevering er mandag (kl. 23:59) i uka etter veiledningen.

  Øving 1, Uke 35, løsningsforslag her.
 • 2.1, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.22 (19)
  (numrene i 2-e utgave er (hvis forskjellige) i paranteser)
  Øving 2, Uke 36, løsningsforslag her.
 • 3.1, 3.4, 3.6, 3.11 (10), 3.12 (11), 3.13 (12)
  Øving 3, Uke 37, løsningsforslag her.
 • 3.15 (14), 3.18 (17), A8, 3.25 (21), 3.27 (23), 3.28 (24)
  Øving 4, Uke 38, løsningsforslag her.
 • 3.30 (26), 3.31 (27), A6, A7, 3.36 (32), 3.41 (37)
  Øving 5, Uke 39, løsningsforslag her.
 • 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6
  Øving 6, Uke 40, løsningsforslag her.
 • 4.10 (7), 4.11 (8), 4.16 (13), 4.18 (14), 4.19 (15), 4.20 (16), 4.21 (17), 4.25 (19), 4.27 (21), 4.29 (23)
  Øving 7, Uke 41, løsningsforslag her.
 • 5.1, 5.2, 5.3, 5.9 (7), 5.10 (8), 5.11 (9)
  Øving 8, Uke 42, løsningsforslag her.
 • 5.12 (10), 5.14 (12), 5.15 (13), 5.18 (16), 5.20 (18), 5.21 (19)
  Øving 9, Uke 43, løsningsforslag her.
 • 5.25 (21), 5.26 (22), 5.27 (23), 5.31 (27), 5.32 (28)
  Øving 10, Uke 44, løsningsforslag her.
 • 6.1, 6.2, 6.4, 6.5, 6.6
  Øving 11, Uke 45, løsningsforslag her.
 • 6.12 (10), 6.13 (11), 6.14 (12), 6.20 (18), 6.21 (19), 6.29 (23)
  Øving 12, Uke 46, løsningsforslag her.
 • 7.1, 7.4, 7.5, 7.8 (6), 7.7, 8.3


  Eksamen

  Skriftlig, 16.12.2017, kl.9:00, 4 timer.

  Pensum: Kap. 1-8 med følgende unntak:
 • Kap. 2: 2.6-2.10
 • Kap. 3: 3.7
 • Kap. 4: 4.4.4
 • Kap. 5: 5.9.3-5.9.5
 • Kap. 6: 6.2.6, 6.6-6.7
 • Kap. 7: 7.3.8-7.3.9, 7.4, 7.5.2, 7.6-7.7
 • Kap. 8: 8.3.3, 8.4-8.7

  Tillatte hjelpemidler:
 • Tabeller og formler i statistikk, Tapir forlag, Det er ikke tillatt å skrive i formelsamlingen, men utheving med markeringstusj er tillatt.
 • Ett gult ark (A4 med stempel) med egne håndskrevne formler og notater. Arket fås på instituttkontoret for Institutt for matematiske fag, Sentralbygg II, 7. etg. Det kan skrives på begge sider av arket.
 • Bestemt enkel kalkulator (med tomt minne).

  For å kunne gå opp til eksamen, må du ha fått godkjent minst 6 øvinger. Minst 12 øvinger vil bli gitt.
  Tidligere eksamenssett i ST0103:
   
  Eksamen Bokmål Nynorsk Engelsk Løsningsskisse
  2018K pdf pdf pdf pdf
  2017H pdf pdf pdf pdf
  2016H pdf pdf pdf pdf
  2016K pdf pdf pdf
  2015H pdf pdf pdf pdf
  2015K pdf pdf pdf
  2014H pdf pdf pdf pdf
  2014K pdf pdf pdf pdf
  2013H pdf pdf pdf pdf